Sa oled siin

Ministrid: energeetika aitab tagada Läänemere piirkonna jätkusuutlikkust

15.05.2012

Teisipäeval võtsid 11 Läänemere regiooni riigi energiaministrid Berliinis vastu ühisavalduse, kus kinnitatakse jätkuvat koostööd ja panust madala süsinikusisaldusega ning efektiivsesse energiatootmisse, et tagada jätkusuutlik kasv piirkonnas.
BASREC-i (Baltic Sea Region Energy Co-operation) ministrid tõdesid muuhulgas, et fossiilsete kütuste kasutamine jätkub ka edaspidi, seetõttu on oluline teha jõupingutusi investeerimaks teadus- ja arendustegevusse mittekonventsionaalsete kütuste, nagu kildagaas ja põlevkivi, kasutusele võtmiseks.
Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles kohtumisel, et Eesti nägemuse kohaselt tuleb energeetikapoliitikas lähtuda eelkõige kolmest aspektist: esiteks peab iga riik suutma tagada siseriikliku energianõudluse, teiseks on oluline omada välisühendusi ja kolmandaks tuleb tõhustada energiasäästu.
Eesti arendab Partsi sõnul neid aspekte võrdselt. Pärast merealuse elektrikaabli Estlink2 valmimist kasvab välisühendus Soomega 1000 megavatini, Eesti elektritootmise portfellis on põlevkivi üha enam asendumas tuule ja biomassiga ning riik on välja töötanud mitmeid meetmeid energiatõhususe saavutamiseks.
„Eestil on kohustus saavutada aastaks 2020 20-protsendiline taastuvelektri osakaal. Meie taastuvenergia mahud on viimase viie aastaga kolmekordistunud ning oleme eesmärgile juba üsna lähedal, saavutades eelmine aasta 16-protsendilise määra,“ ütles Parts.
Samas Parts rõhutas, et taastuvenergia eesmärkide juures ei tohi me unustada piirkonna konkurentsivõimet ning lisaks puhtamale tootmisele tuleb tagada inimestele ja ettevõtetele võimalikult mõistliku hinnaga elekter.
Lisaks ütles minister oma sõnavõtus, et elektri ülekandeliinid kolmandatesse riikidesse ei tohi kujuneda hõlptulu allikateks riikidele, kes ei jaga ühiseid energia- ja kliimapoliitilisi eesmärke.
14.-15. mail Saksamaa pealinnas Berliinis toimuvast BASREC-i kohtumisest võtavad osa Taani, Eesti, Saksamaa, Soome, Islandi, Läti, Leedu, Norra, Poola, Venemaa ja Rootsi majandusministrid.