Sa oled siin

Minister Simson kohtus transpordivolinik Bulciga, et arutada Rail Balticuga seonduvat

29.10.2018
Tänane kohtumine – keskel majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning Leedu transpordiminister Rokas Masiulis.
Tänane kohtumine – keskel majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning Leedu transpordiminister Rokas Masiulis.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kohtus täna Austrias koos Leedu ja Läti kolleegidega Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulciga, et ühiselt arutada Rail Balticu projekti tulevikku. Kohtumisel kinnitasid nii Balti riikide esindajad kui ka transpordivolinik, et nad on valmis Rail Balticu projektiga tempokalt edasi liikuma.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc ütles kohtumisel ministritega, et Rail Baltic on üks tähtsamaid Euroopa taristuprojekte riikide ühendamisel.

„Tegemist on kogu regioonile olulise projektiga, mis nõuab kõigilt osapooltelt poliitilist kokkulepet ja riikide pühendumist,“ märkis Bulc.

Volinik juhtis tähelepanu projekti ettevalmistööde tähtaegadele ning õhutas riike kiiremini edasi liikuma, et kulud oleks abikõlbulikena kaetavad Euroopa Liidu eelarvest. Balti riikide ministrid kinnitasid omakorda kohtumisel, et Rail Balticu projekt on jätkuvalt prioriteetne ning samme selle edukaks elluviimiseks tehakse nii liikmesriikides kui ka ühisettevõttes RB Rail AS igapäevaselt.

„Tänasel kohtumisel leidis kinnitust, et teeme koostöös Läti ja Leeduga kõik endast oleneva, et püsida ettevalmistus- ja ehitustöödega ajagraafikus. Eesti RB trassi osas on kehtestatud maakonnaplaneeringud ning valminud eelprojekt. Lisaks on alustatud tehnilise projekteerimise hangetega, mille tulemusel valmib põhiprojekt. Esimesed lepingud töövõtjatega on kavas sõlmida 2019. aasta alguses. Üle-eelmisel nädalal kuulutas Maanteeamet koostöös Rail Baltic Estoniaga välja esimese RB põhitrassi puudutava ehitushanke, mille tulemusel rajatakse Rail Balticu trassi ületav maanteeviadukt Saustinõmmel. Kokkuvõtvalt saab öelda, et kui Rail Baltic saab Euroopast oodatud toetuse, siis Eesti inimesed saavad juba aastal 2026 teha uuel raudteel esimesed reisid,“ kinnitas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Minister lisas, et hetkel käivad otsingud RB Rail AS-i uue tegevjuhi leidmiseks ning peagi jõutakse potentsiaalsete kandidaatidega intervjuudeni.

„Seejärel jõuavad parimad kandidaadid nõukogu ette ning loodetavasti saame peagi rääkida ka uuest RB Raili tegevjuhist,“ täpsustas minister.

Rail Balticu projekti eesmärgiks on ühendada kolm Balti riiki Euroopa standardlaiusel raudtee abil üle-Euroopalise transpordivõrgustikuga. Raudtee marsruut on Tallinn-Pärnu-Riia-Panevežys-Kaunas kuni Leedu-Poola riigipiirini. Raudtee kuulub TEN-T põhivõrgustiku Põhjamere-Läänemere koridori. Maksimaalsed kiirused on 240 km/h reisi- ning 120 km/h kaubavedudele. Raudtee pikkus ca 700 kilomeetrit, lisaks on planeeritud Kaunase ja Vilniuse vaheline trass, mis lisab ca 100 km. Ehitatakse välja ka ühendused Riia ja Kaunase lennujaamadega, Riia ning Muuga sadamatega.

Veel uudiseid samal teemal

Rail Baltic
17.06.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Analüüs: Rail Balticu kaubavedudel on potentsiaali Aadria-suunalisel koridoril

Majandusteadlase Erik Terki eestvedamisel valmis analüüs, kus hinnati raudteevedude pikaajalist konkurentsivõimet teiste transpordiliikidega ja Rail Balticu ühendumise perspektiive teiste, meist geograafiliselt kaugemal asuvate transpordikanalitega.

Taavi Aas
14.06.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Konkurentsivõimelise logistika- ja transiidisektori võtmeks on suhtlus

Täna toimunud transiidikomisjonis tutvus majandus- ja taristuminister Taavi Aas logistika- ja transiidisektori ettevõtjatega ning sai ülevaate sektori hetkeseisust ja arenguvõimalustest.