Sa oled siin

Minister Siem kinnitas Eesti Posti uue nõukogu

19.06.2020

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem kinnitas täna nimetamiskomitee ettepanekul AS-i Eesti Post nõukogu uuteks liikmeteks Sten Soosaare, Regina Raukase, Mari Avarmaa, Madis Laansalu, Raivo Uukkivi ja Kalle Viksi.

„Pean äärmiselt oluliseks, et kvaliteetne traditsiooniline postiteenus oleks tagatud kõikidele riigis elavatele inimestele, sealhulgas maapiirkonnas ja äärealal elavatele inimestele. E-kaubanduse lahenduste kasutuselevõtmine, pakiautomaatide võrgustiku laiendamine ja uude logistikakeskusse investeerimine on olnud õiged ja tulevikku suunavad sammud, kuid peame leidma lahendusi ka traditsiooniliste postiteenuste jätkusuutlikuks ja kvaliteetseks toimimiseks. Uus nõukogu koosseis omab minu hinnangul vajalikke kompetentse, et Eesti Posti laiapõhjaliselt ja jätkusuutlikult arendada. Soovin uutele nõukogu liikmetele edu ees seisvate väljakutsete lahendamisel,“ ütles Siem.

AS-i Eesti Post nõukogu liikmete volituste pikkuseks on kolm aastat.

AS-i Eesti Post nõukoguga seotud ettepanekute tegemisel lähtus nimetamiskomitee asjaolust, et tegu on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas asuva olulise äriühinguga, mille peamiseks eesmärgiks on universaalse postiteenuse (riigisiseste ja rahvusvaheliste postiteenuste) järjepidev ja kvaliteetne osutamine terves riigis taskukohase tasu eest ning üle-eestilise postivõrgu arendamine ja haldamine.

Eesti Posti uute nõukogu liikmete kompetentsid:

  • Sten Soosaarel on väga tugev kogemus strateegilise juhtimise ja infotehnoloogia vallas.
  • Mari Avarmaal on tugev taust ärikorralduses ning panganduses.
  • Madis Laansalul on põhjalik praktiline kogemus ettevõtete saneerimises ja lao- ning logistikateenuses.  
  • Raivo Uukkivil on tugev kompetents ja arusaam kohalike omavalitsuste toimimisest.
  • Regina Raukasel ning Kalle Viksil on pikaajaline finants- ja avalikus sektoris töötamise kogemus.