Sa oled siin

Minister Siem andis valitsusele ülevaate ettepanekutest majanduse elavdamiseks

04.09.2020
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem andis valitsusele ülevaate majanduse elavdamise ettepanekutest, mille eesmärk on pakkuda lahendusi majanduskriisi järelmõjudega toimetulekuks, et Eesti majandus väljuks kriisist kiiremini ja tugevamalt.

Siem märkis, et välja pakutud lahendused saavad olema oluliseks sisendiks tuleviku kriisimeetmete väljatöötamisel, kus on veelgi suuremas mahus arvestatud ekspertide ja ettevõtjate tagasisidega.

„Valitsusele esitatud ettepanekud majanduse turgutamiseks ja ettevõtluse toetamiseks on välja töötatud koostöös majanduse ekspertkogude liikmetega. Oleme sisendit kogunud nii peaminister Jüri Ratase poolt kokku kutsutud majanduse elavdamise ekspertkogu kui Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi all tegutseva majanduse kriisimeetmete töörühma liikmetelt, et tuleviku abimeetmed vastaksid maksimaalselt ettevõtjate vajadustele,“ märkis Siem.

„Soovin tänada ekspertkogude liikmeid väga põhjaliku tagasiside eest ja olen veendunud, et välja pakutud lahendused leiavad ühel või teisel kujul ka rakendust,“ ütles Siem.

Siem lisas, et Eesti majanduse võimalikult kiire taastumine on meie kõigi huvides ja riigi sekkumine aitab kindlasti meie majanduse taastumist kiirendada. „Oluline on ka see, et majanduse elavdamiseks mõeldud tegevustega looksime ettevõtetele võimalusi rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamiseks, sest see teeb pikemas perspektiivis Eesti jõukamaks, suutlikumaks ja kriisikindlamaks riigiks,“ ütles Siem.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi lisas, et Eesti majandust ootavad ees struktuursed muutused, millega peab tuleviku kriisimeetmete disainimisel ka arvestama. „Eesti majanduse areng ja kriisis toimetulek sõltub suurel määral inimeste ja ettevõtete võimest toimuvate muutustega kohaneda ning riigi võimalustest ja oskustest neid kohanemisprotsesse toetada. See põhimõte on olnud ka meie lähtekoht majanduse elavdamise ettepanekute koostamisel,“ ütles Lubi. „Samuti on oluline see, et kriisist tugevamalt väljumiseks liiguksime üha enam tööjõumahukast majandusest teadmusmahukama majanduse suunas," lisas Lubi.

Majanduse elavdamise ettepanekud on koondatud viie alamteema alla: riigi investeeringute kiirendamine ja mahu kasvatamine (näiteks elamumajandusse, haridusse, tervishoidu, keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõttu); inimeste tööturul toimetuleku toetamine ja tööjõu kättesaadavuse parandamine (näiteks kiired ja paindlikud võimalused täiendus- ja ümberõppeks); ettevõtete konkurentsivõime, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise toetamine (teadus- ja arendustegevuse, digitaliseerimise, rohetehnoloogia investeeringute suurendamine); kriisist väljumist toetava ettevõtluskeskkonna loomine (kapitalile ligipääsu tagamine, seadusandluse ümberkujundamine, regulatsioonide lihtsustamine); avaliku sektori tõhustamine (bürokraatia vähendamine, tehisintellekti suurem kasutuselevõtt).

Ettepanekud ei ole mõeldud otsustamiseks paketina, vaid nende vahel valikute tegemiseks vastavalt prioriteetidele ja võimalustele. Arutelu esitatud ettepanekute üle toimub koos riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia aruteludega.

Veel uudiseid samal teemal

Majandusministeeriumi eesmärk on järgmiseid kriisi leevendavaid tegevusi planeerides veelgi rohkem ettevõtjatega koostööd teha, et eemaldada võimalikud kitsaskohad tänastes ja tulevastes kriisimeetmetes.
31.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM kriisimeetmete töörühm valmistub võimalikuks teiseks laineks

Sel nädalal kogunes esimest korda väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi kokku kutsutud majanduse kriisimeetmete töörühm, mis analüüsis tänaste majandusmeetmete efektiivsust ettevõtjate jaoks ning teeb ettepanekuid tulevaste kriisimeetmete osas.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.
11.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Minister Siem kutsus kokku majanduse kriisimeetmete töörühma

Et valmistuda võimalikuks uueks koroonaviiruse puhanguks ja leevendada selle mõjusid Eesti ettevõtetele, moodustas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem kriisimeetmete töörühma, mille eesmärk on analüüsida tänaste majandusmeetmete efektiivsust ettevõtjate jaoks ning kohendada tänased ja tulevased kriisimeetmed turutõrgetele vastavaks.