Sa oled siin

Minister Palo külastab Pihkva oblasti Petseri rajooni

15.05.2017
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo on täna visiidil Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri rajoonis, kus kohtub kohalike ettevõtjatega, Pihkva Kaubandus-Tööstuskoja juhtkonna ja Petseri rajooni administratsiooniga.

„Piiriülene koostöö võimaldab tõsta mõlemal pool piiri elava rahva elukvaliteeti. Aastani 2020 arendatakse 34 miljoni euro suurusest Eesti–Vene piiriülese koostöö programmist väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning edendatakse inimeste, kaupade ja kapitali liikuvust,“ ütles minister Palo.

Petseris tutvub minister ettevõtluse inkubatsioonikeskusega, nn Petseri seto majaga, mis toetab ettevõtjaid piiriülese koostöö arendamisel. Minister külastab Petseri kloostrit ja tutvub ka palverändurite keskusega, mille Petseri klooster on rajanud endisse sõjaväeossa. Petseri linna ajaloo muuseumis leiab aset kohtumine Pihkva oblasti Kaubandus-Tööstuskoja juhtkonnaga, mille käigus antakse ministrile ülevaade Moglino erimajandustsoonist.
Irboska muuseumis ning selle filiaalis – Radaja seto muuseumis – tuleb kõne alla muuseumi pikaajaline koostöö Setomaa organisatsioonide ja ettevõtjatega, sealhulgas Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö programmi esitatud projektiideed.

Minister Palo saadavad visiidil Eesti Vabariigi suursaadik Moskvas Arti Hilpus ja Pihkva konsulaartalituse direktor Katrin Kanarik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi, ministri nõunik Heidi Ojamaa, Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo ja kultuurinõunik Aare Hõrn, Värska vallavanem Raul Kudre, Setomaa ettevõtlusnõunik Aarne Leima.

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (European Neighbourhood Instrument, ENI) Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi eesmärk on piiriülese regionaalse majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine, ühiste keskkonna ja tervishoiu ning turvalisuse kitsaskohtade parandamine. Programmi kogumaht on aastani 2020 34,2 miljonit eurot, sellest Eesti riigi panus 9 miljonit ja Vene Föderatsiooni panus 8,4 miljonit eurot. 

/15.05.2017/

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Aron Urb/Toolbox Estonia
20.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Lihtsustuvad reisiettevõtjana tegutsemise nõuded

17. jaanuaril jõustusid turismiseaduse muudatused, millega muudeti seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvate reisiettevõtjate tegevusalade liigitust ja lihtsustati tagatise nõudeid ettevõtjatele, kes pakuvad üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid.

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.