Sa oled siin

Michal: Euroopa energeetika vajab tulevikus rohkem turupõhisust ja vähem bürokraatiat

15.07.2016
Majandusminister Kristen Michal osaleb täna Slovakkias Bratislavas kahepäevasel Euroopa Liidu energeetikaministrite mitteametlikul nõukogul, kus peamised teemad on Euroopa Liidu 2030 aasta energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise raamistik ning elektrienergia hinnad.
 
„Taastuvenergia kasutamine suureneb, kuid taastuvenergia konkurentsivõime tuleb ideaalis saavutada elektriturgu paratamatult moonutavate toetusteta. Teisisõnu, juhtimisraamistiku puhul on Eestile oluline saavutada lahendus, mis võimaldaks turupõhiseid investeeringuid taastuvenergiasse kõigepealt nendes piirkondades, kus on suurim taastuvenergia (tuul, biomass jms.) potentsiaal, mitte kõrgemad toetused. Selle üheks eelduseks on piiranguteta toimiv energiataristu ja -turg. Eesti ettevõtjatele ja tarbijatele tähendaks selline lahendus majanduslikult kasulikke võimalusi ning puhast tulevikku energeetikas, “ sõnas minister Michal Bratislavas.
 
Teatavasti lepiti 2014. aasta oktoobris Euroopa Ülemkogul kokku 2030. aasta EL-i energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, mille kohaselt peavad kasvuhoonegaaside heitmed vähenema 40% (võrreldes 1990. aasta tasemega) ning taastuvenergia osakaal tõusma 27%-ni energiatarbimisest. Kui kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärk on siduv igale liikmesriigile siis taastuvenergia osakaalu saavutamise eesmärk on siduv Euroopa Liidule üldiselt. 2015. aastal oli Eestis tarbitud energiast enam kui 26% toodetud taastuvatest allikatest.
 
Ministrite nõupidamisel arutleti ühe teemana Euroopa Liidu halduskoormuse üle ning Kristen Michal sõnul on Eesti eelistus, et uuenevad riikide energia- ja kliimakavad oleksid Eesti nullbürokraatia vaimus strateegilised dokumendid, mis põhinevad juba olemasolevatel kavadel, mitte ei looks juurde uut halduskoormust Euroopa Liidus. 
 
Riiklike energia- ja kliimakavade koostamine aastani 2030 on üks osa Euroopa energialiidu uuest juhtimissüsteemist, mille kaudu hakkavad liikmesriigid panustama EL üleste 2030.a eesmärkide täitmisse ja energialiidu elluviimisse. Euroopa Komisjoni eesmärgiks on hinnata riiklike kavade põhjal eesmärkide täitmist ning vajadusel anda liikmesriikidele asjakohaseid poliitikasoovitusi.
 
/13.07.2016/

Veel uudiseid samal teemal

19.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus näitas rohelist tuld kolme meretuulepargi hoonestusloa menetluse algatamiseks

Valitsus kinnitas täna hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise kolme meretuulepargi rajamiseks Liivi lahte.

18.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Biokomponendi lisamine kütustele muutub paindlikumaks

Valitsus kinnitas täna vedelkütuse seaduse eelnõu, mis muudab järgmise aasta kevadest bensiini ja diislikütusesse biokomponendi lisamise tanklatele paindlikumaks.