Sa oled siin

Märtsis kaubavahetuse mahud suurenesid

25.05.2009

Statistikaameti esialgsetel andmetel oli 2009. aasta märtsis kaupade eksport veebruarikuust 5% ja import 11% võrra suurem, mida võib osaliselt seostada erinevusega tööpäevade arvus. Samas jaanuari kuuga võrreldes kasvas eksport märtsis 14% ja import 13%. Märtsis jätkus ka ekspordi ja impordi aastaste langustempode pidurdumine. Aasta tagusest perioodist oli eksport 22% ja import 30% väiksem. Kuna hinnad on samuti langenud, siis reaalkasvud olid vastavalt -20% ja -25%. Langustrendide pöördumine veidi ülespoole viitab olukorra paranemisele väliskaubanduses, kuid arengud meie peamiste kaubanduspartnerite majanduses ei kinnita veel seda.
Kaubavahetuse bilansi puudujääk tõusis märtsis 1,6 miljardi kroonini, sest import kasvas eelmise kuuga võrreldes kiiremini kui eksport. Aasta tagusest näitajast oli aga väliskaubanduse defitsiit ligikaudu poole võrra madalam. Esimese kvartali kokkuvõttes ulatus puudujääk 4,1 miljardi kroonini, kahanedes aastaga 2,4 korda.


Märtsis oli aasta tagusega võrreldes väikese kasvuga vaid mineraalsete kütuste ja loomsete toodete eksport. Samas kuises võrdluses suurenes transpordivahendite väljavedu 40%, seda sõiduautode ekspordi arvel. Vahemikus 12–19% kasvas eelmise kuuga võrreldes paberi ja pabertoodete, plast- ja kummitoodete, puidu ja puittoodete, ehitusmaterjalide, tekstiili ja tekstiiltoodete ning muude tööstuskaupade eksport. Olulisematest kaubagruppidest kahanes kuises võrdluses metalltoodete ja keemiatoodete väljavedu, kuid langus oli väike (-5%).
Impordis toimusid sarnased arengud ekspordiga. Aastaga kasvas vaid mineraalsete kütuste sissevedu ligi viiendiku võrra. Veebruariga võrreldes suurenes oluliselt kõigi suurema osatähtsusega kaubarühmade import. Keemiatooteid toodi veerandi võrra rohkem sisse, viiendiku ulatuses kasvas metallide ja metalltoodete, valmistoidukaupade, jookide ning plast- ja kummitoodete import. Ka masinaid ja seadmeid toodi eelmise kuuga 13% võrra rohkem sisse.
Järgneval kuul võib taas loota mõningast nihet paremuse poole, mida näitasid ka Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt aprillis küsitletud tööstusettevõtete ootused. Ligi 3% ettevõtetest teatas eksporttellimuste suurenemisest ja juba ligi kolmandikul jäid tellimused tavapärasele tasemele (märtsis viiendikul). Ülejäänud ettevõtted ootasid eksporttellimuste vähenemist. Ka järgneva kolme kuu ekspordi osas olid ettevõtete prognoosid aprillis juba paremad. 18% ettevõtetest ootas ekspordi tellimuste suurenemist, mis oli 7 protsendipunkti võrra kõrgem kui jaanuaris. Tarbijate kindlustunde indikaator oli samuti nii aprillis kui ka mais paranenud.

Lisainfo:
Merike Riipinen
majandusanalüüsi talituse peaspetsialist
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
telefon: 6 256 401
e-post: merike.riipinen [at] mkm.ee