Sa oled siin

Majandustegevuse register uueneb

30.06.2014
Infoühiskond
Infoühiskond
Alates homsest, 1. juulist uuendatakse aadressil mtr.mkm.ee asuvat majandustegevuse registrit (MTR), mis koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele.

Praeguses MTRis olemasolevad ettevõtjate registreeringute ja lubade andmed kantakse üle uuenenud registrisse. Täiendavate andmete esitamiseks, kui see on vajalik, on aega 120 päeva. See puudutab siiski üksnes väikest osa ettevõtjatest, mis tuleneb vastavat tegevusvaldkonda reguleeriva eriseaduse muudatustest. Ettevõtjaid, kellel registris olemise kohustus kaob, ei kanta üle uuenenud registrisse.

Vahemikus 1.-4. juulini toimub andmete ümbertõstmine ja MTRis kõiki toiminguid teha ei saa. Võimalik on otsida ja vaadata andmeid kuni 1. juulini kehtinud registreeringute ja tegevuslubade kohta.

1. juulist on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem. Mõnel tegevusalal kaob vajadus oma tegevus MTRis registreerida ning vastav tegevusala loetakse nö vabaks majandustegevuseks. Samas esineb ka üksikuid tegevusvaldkondi, kus seni MTRis registreeringu kohustus asendub tegevusloa kohustusega.
 
Uuenenud MTRiga väheneb ka ettevõtjate halduskoormus. Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega. Ettevõtjad, kes esitavad majandustegevusteate teabevärava eesti.ee vahendusel, saavad seda teha ilma riigilõivu tasumata.

Lisaks infole lubade ja teadete kohta hakkab uuenenud MTR sisaldama ettevõtjatele tehtud ettekirjutusi ja keelde, mis teeb tarbijatele, äripartneritele ja järelevalveasutustele konkreetse ettevõtja tausta kontrollimise lihtsamaks.

MTRi uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kehtimahakkamisega 1. juulist 2014. 

Veel uudiseid samal teemal

Kohtumine Huaweiga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis
16.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Minister Karu kutsus Hiina tehnoloogiafirma Huawei sideseadmete turvalisuse osas selgitusi andma

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu kohtus täna Huawei Nordics asejuhi Kenneth Fredrikseni ning teiste Huawei esindajatega, nõudmaks maailmas kõneainet tekitanud tehnoloogiahiiult selgitusi nende poolt toodetavate sideseadmete turvalisuse osas ning kuulamaks ära nende ettepanekud aasta lõpus konsultatsiooniringile saadetud sideteenuse osutamise ja sidevõrkude tehniliste nõuete määruse muutmise eelnõule.

Töörühma viimane kohtumine toimus 11. detsembril.
12.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Töörühm tegi ettepanekud e-hääletamise süsteemi täiendamiseks ning edasiseks arendamiseks

Eelmise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri poolt selle aasta suvel ellu kutsutud e-valimiste töörühm edastas täna aruande 25 ettepanekuga e-valimiste süsteemi täiendamiseks, usaldusväärsuse tõstmiseks ja riskide haldamiseks.