Sa oled siin

Majandusfoorum toob kokku Eesti ja Venemaa ettevõtjad

18.05.2018
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

Täna toimub Narva-Jõesuus Eesti-Vene majandusfoorum „Sisenemispunkt 2018”. Majandusfoorum annab ülevaate maakonna võimalustest ja edulugudest julgustamaks sealseid ettevõtjaid laienema ja eksportima. Ida-Virumaa on paljudele Venemaa ettevõtetele kujunemas sisenemispunktiks Euroopa Liidu turule ja vastupidi.

Majandusfoorumil avakõnega esineva ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sõnul on Ida-Virumaal Eesti majanduses ülioluline koht. “Maakonna majanduses on tähtis roll põlevkivil, kuid pikad traditsioonid on ka kergetööstusel ning puidu-, ehitusmaterjalide- ja metallitööstusel, kus tegutseb üle kümne tuhande ettevõtte. Samas aga näeme Ida-Virumaa mahajäämust muust Eestist palga ja hõivemäära näitajate osas,“ ütles ta.

“Viimaste aastate jooksul on riik suunanud märkimisväärseid vahendeid Ida-Virumaa majanduse ja ettevõtluse edendamiseks. Tänaseks on kinnitatud ka järgmine Ida-Virumaa programm 23,6 miljoni euro mahus. Kuni 2022. aastani planeeritud programmi eesmärk on tõsta ettevõtlusaktiivsust ja ka palgatööst teenitavat tasu,“ kommenteeris minister Palo. Ta lisas, et arvestades Ida-Virumaa kujunemist tööstuspiirkonnaks ja maakonna tulevikuväljavaateid, on suuremates keskustes arendatud riigi toel tööstusparke. EAS-i kaasabil on loodud ka eeldused loomemajanduse edukaks käekäiguks ning panustatud Ida-Virumaa kui turismi sihtkoha edendamisse.

Viimastel aastatel tööstus- ja logistikasektoris Ida- Virumaale teostatud sise- ja välisinvesteeringud näitavad eraettevõtete huvi kiiret kasvu maakonnas pakutavate võimaluste vastu. Olulist rolli majandusaktiivsuse ja investeeringute kasvus mängib Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise kaubandusega tegelevate ettevõtete koondumine Ida-Virumaale.

Ida-Virumaa kui tööstuseks atraktiivse sihtpiirkonna turundamisega tegeleva SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liikme Teet Kuusmiku seisukohalt on uued tööstusinvesteeringud Ida-Virumaa jaoks määrava tähtsusega. „Uute ettevõtete tehnoloogiad on kaasaegsed, innovaatilised ja keskkonnasõbralikud. Kaasnevad uued töökohad on seetõttu kõrgema lisandväärtusega ning omavad positiivset mõju tööturu arengutele regioonis. Ida-Virumaa on unikaalne koht äri ajamiseks kahe suure majanduspiirkonna ehk Euroopa Liidu ja Venemaa piiril.,“ selgitas Kuusmik.

Eesti-Vene majandusfoorumi korraldavad SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning ajaleht Delovõje Vedomosti.

Veel uudiseid samal teemal

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.

Minister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid.
10.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti on maailma e-kaubanduse indeksis 14. kohal

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid ning tunnustas liitu ja koostööpartnereid aktiivse e-kaubanduse edendamise eest.