Sa oled siin

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 20. nädala eelinfo

11.05.2012

-       Minister Juhan Parts osaleb 14.-15. mail Berliinis energiaministrite kohtumisel. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda [at] mkm.ee.

Kolmapäev, 16.05
-       Minister Juhan Parts osaleb ettevõtluskonverentsil Liidrite Foorum paneeldiskussioonil. Lisainfo: Martin Miido, 6256430, martinmiido [at] mkm.ee.

Neljapäev, 17.05
-       Minister Juhan Parts osaleb valitsuse istungil ja kabineti nõupidamisel.
-       Minister Juhan Partsi külastab Eestis visiidil viibiva Saksamaa Baden-Württembergi liidumaa parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni delegatsioon. Lisainfo: Martin Miido, 6256430, martin.miido [at] mkm.ee

Reede, 18.05
-       Minister Juhan Parts osaleb AS A.L.A.R.A üldkoosolekul. Lisainfo: Kalev Vapper, 6256493, kalev.vapper [at] mkm.ee.
-       Minister Juhan Parts osaleb AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda [at] mkm.ee.

 

Riigi Infosüsteemi Amet

-       RIA peadirektor Jaan Priisalu ja peadirektori asetäitja küberturbe alal Toomas Vaks osalevad 14. ja 15. mail Riias kolme Balti riigi küberjulgeoleku alastel konsultatsioonidel. Arutatakse kolme riigi koostööd.

-       Neljapäeval, 17. mail toimub Infoühiskonna konverents "Demokraatia muutuste keerises". Selle korraldab e-Riigi Akadeemia koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning RIAga. Täpsem info konverentsi kodulehel: http://infoyhiskond.eesti.ee/et

-       Jätkub riigiportaali eesti.ee kampaania. 11.-13. maini saab Ervinali külastada Haapsalus Rannarootsi keskuses. 18.-20. maini on Ervinal Pärnus Kaubamajakas.

-       Konkursile Eesti parim m-teenus saab töid esitada reede, 18. maini. Täpsem info konkursi kodulehel http://www.m-konkurss.net/ ja Facebookis https://www.facebook.com/Mkonkurss.

-       Infoühiskonna konverentsi, riigiportaali teavituskampaaniat ja m-teenuse konkurssi on rahastatud Euroopa Liidu struktuurifondide programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” vahenditest. Seda rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Lisainfo: Katrin Pärgmäe, 663 0233, press [at] ria.ee

Tarbijakaitseamet

-       15. mail osalevad EL tarbija nõustamiskeskuse töötajad (European Consumer Centre of Estonia -ECC Estonia) Riias Balti riikide ECC-de töökoosolekul. Tegemist on Balti riikide ECC’de igaaastase kohtumisega, mille raames arutatakse kaebuste menetlemisega seonduvat, planeeritakse ühistegevusi ning vahetatakse kogemusi edukate tarbijateavitustegevuste osas.

-       EL tarbija nõustamiskeskus (ECC Estonia) on Tarbijakaitseameti osakond, mis tegeleb tarbijate piiriüleste tehingutega seotud probleemide lahendamisega. Keskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku European Consumer Centres’ Network, mille tegevust koordineerib ja osaliselt rahastab Euroopa Komisjon. Lisainfo: Hanna Turetski, hanna.turetski [at] tarbijakaitseamet.ee

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

-       Sel pühapäeval, 13. mail kell 20 on ETV saatesarja „Püramiidi tipus“ teemaks Eesti kosmoseprojektid. Saates tutvustatakse viite valdkondlikku projekti ning räägitakse EASi rollist Eesti ja Euroopa Kosmoseagentuuri partnerluses.

-       14. mail algab Soomes lõpptarbijale suunatud turismikampaania, mis kutsub põhjanaabreid Eestisse looduspuhkust veetma. Mitmekesine kampaania kestab 24. septembrini.

-       EASi tellimusel on valminud video, mis tutvustab Eesti IKT sektorit. Video eesmärgiks on tekitada huvi ja emotsionaalset tausta, et näidata Eestit küberkaitse osas turvalise riigina, mis omab maailmas ainulaadset kogemust. Video on nähtav siin: http://youtu.be/egH4lGDvMCE

-       17.-18. mail toimub Viljandimaal, Vanaõue puhkekeskuses Eesti majutusettevõtetele suunatud Rohelise Võtme ja Eesti toidu seminar. Teemast huvitatud majutusettevõtjad on oodatud kuulama!

Veeteede Amet

-       14.–15. mail osaleb välissuhte ja info osakonna juhataja Dan Heering Helsingis Soome Transpordi- ja Sideministeeriumis EL Läänemere strateegia meresõiduohutuse ja mereturvalisuse valdkonna 6. töökohtumisel. Tähtsamad päevakorrapunktid on Läänemere EL strateegia tegevuskava; meresõiduohutus ja mereturvalisus Läänemere piirkonnas; EL rahastatavad projektid, sh hiljuti lõppenud EfficienSea.

-       15. mail esineb laevaliikluse korraldamise osakonna juhataja Are Piel ettekandega “GOFREP süsteem Eestis” Kotkas toimuval Läänemere naftatranspordi julgeolekualasel seminaril  (Security Threats of Maritime Oil Transport in the Baltic Sea). Käsitletavad teemad: rahvusvaheline koostöö ja vastastikune infovahetus naftatranspordiga seotud riskide minimeerimiseks; seirealane koostöö Euroopas; ohutus Läänemere sadamates; terrorismioht merenduses; merendusalane julgeolek, sh toimuvad töötoad: ohtude määratlemine, liiklusvoogude prognoos, laeva madalikulesõit – mudelolukorra analüüs.