Sa oled siin

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 16. nädala

13.04.2012

Esmaspäev, 16.04

- Minister Juhan Parts osaleb Riigikogu majanduskomisjonis riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus (SE 203 I) arutelul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, tel 6256429, e-post rasmus.ruuda [at] mkm.ee.
- Minister Juhan Parts osaleb Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni koosolekul.
- Minister Juhan Parts osaleb Lennuliiklusteeninduse AS üldkoosolekul.

Teisipäev, 17.04

- Minister Juhan Parts osaleb Eesti ja Kasahstani valitsustevahelise komisjoni transiidi ja transpordi alakomisjoni istungil.
-
Minister Juhan Parts osaleb Eesti Riikliku Turismiarengukava 2014 – 2020 avaseminaril. Lisainfo: Martin Miido, 6256430 , e-post martin.miido [at] mkm.ee.
- Minister Juhan Parts osaleb Tallinna Lennujaama üldkoosolekul.

Kolmapäev, 18.04

- Minister Juhan Parts osaleb Saarte Liinid AS üldkoosolekul.

Neljapäev ja reede, 19.04-20.04

- Minister Juhan Parts osaleb EL energiaministrite mitteametlikul kohtumisel Taanis, Horsens’is. Arutatakse Euroopa Komisjoni teatist „Energia teekaart 2050“ ning EL energiatõhususe direktiivi. Ministrit saadab kohtumisel MKM energeetika osakonna juhataja asetäitja, Timo Tatar ja Eesti Euroopa Liidu alalise esinduse nõunik Ando Möldre. Lisainfo: Rasmus Ruuda, tel 6256429, e-post rasmus.ruuda [at] mkm.ee.

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
- 23. aprillil algab EASi turismiarenduskeskuse reklaamikampaania Vene sihtturul. Tänavused välisturismikampaaniad kutsuvad Eestisse looduspuhkust veetma.
- Läheb välja info selle kohta, et EAS osaleb Eesti ühisstendiga 11.-16. septembril rahvusvahelisel lennunduse näitusmessil Berlin ILA 2012. Lisainfo: Merilin Pärli, EASi kommunikatsioonikoordinaator, tel 6279 417, e-post merilin.parli [at] eas.ee

Konkurentsiamet
- Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ja välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits osalevad 17.-20. aprillil Rahvusvahelise konkurentsivõrgustiku (ingl International Competition Network, lüh ICN) 11. aastakonverentsil Rio de Janeiros. ICN on ülemaailmne konkurentsiasutuste võrgustik, mille eesmärk on  parandada rahvusvahelist koostööd ning toetada ühetaolise konkurentsipoliitika rakendamist erinevates jurisdiktsioonides.

Riigi Infosüsteemi Amet
- Esmaspäeval, 16. Aprillil, kuulutatakse välja konkurss Eesti parim m-teenus 2012. Konkurss tutvustab riigi- ja erasektori innovatiivseid m-teenuseid ning nende loojaid. Selle eesmärk on tõsta inimeste m-teenuste alast teadlikkust. Konkursi veebileht www.m-konkurss.net avatakse 16. aprillil, seni saab infot Facebookist: https://www.facebook.com/Mkonkurss. Konkurss toimub EL struktuurivahendite programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. Lisainfo: Piret Aro, 663 0298, piret.aro [at] ria.ee

Maanteeamet
- Neljapäeval, 19. aprillil toimub Raplamaal Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis (Kooli tn 1) vedajate infopäev, mille teemad on autojuhi töö- ja puhkeaeg, liiklusalane järelevalve, juhtimisõigus, ametikoolitus ning sõidukite tehnoseisund. Oodatud on ajakirjanikud! Lisainfo: Villu Vane, Maanteeameti nõuniku kt, tel 6119 399, e-post: villu.vane [at] mnt.ee

Tarbijakaitseamet
- 16.04. kohtub tarbijakaitseameti peadirektor euroopa tarbijaorganisatsiooni (The European Consumer organisation ) BEUC esindajatega seoses Euroopa  Komisjoni poolt algatatud uuringu/hindamisega, mis keskendub  vabatahtlike tarbijakaitse organisatsioonide arengu olukorrale liikmesriikides, kes liitusid EL-ga  2004 aastal.  Ametile teadaolevalt kohtuvad BEUC esindajad ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tarbijakaitse Liidu esindajatega. Lisainfo: Hanna turtski, tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja tel 6201 706, hanna.turetski [at] tarbijakaitseamet.ee

Veeteede Amet
- 18. aprillil 2012. a osaleb Veeteede Ameti peadirektor Andrus Maide SWATH-tüüpi mõõdistuslaeva Jakob Prei nimeandmise tseremoonial Saksamaal laevaehitusfirma Abeking & Rasmussen laevatehases. Lisainfo: välissuhete ja info osakonna juhataja Dan Heering, 504 3803

KredEx
- Esmaspäev, 16. aprillil  alustab KredEx lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. 
- Neljapäev, 19. aprill modereerib KredExi juhataja Andrus Treier Pärnu Finantskonverentsil sessiooni "Finantseerimise kättesaadavusest Eestis". Lisaks viivad Andrus Treier ja KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm läbi töötoa "Ettevõtte finantseerimine ja riskide juhtimine muutlikes oludes".