Sa oled siin

Maagaasiseaduse muudatused panustavad energiajulgeolekusse ja soodustavad konkurentsi gaasiturul

04.11.2016

Majandus- ja taristuminister saatis Vabariigi Valitsusele maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga täpsustatakse gaasivaru hoidmise põhimõtteid, muudetakse gaasiturgu läbipaistvamaks ja lihtsustatakse tarbijatele gaasimüüja vahetamist.

„Arvestades meie geopoliitilist olukorda on oluline tagada kodutarbijatele ja gaasil töötavatele soojusettevõtetele gaas ka varustuskindluse tõsise häire ajal. Selleks seab eelnõu täpsemad kriteeriumid gaasi süsteemihaldurile (Elering AS), kes peab hoidma gaasivaru kodutarbijatele ja eluruumide kütteks soojust tootvate ettevõtetele. Gaasivaru peab olema pidevalt kättesaadav ja piisavas mahus, et tagada varustuskindlus ühe kuu ulatuses,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kristen Michal. „Lisaks kohustub muudatusega Elering looma andmevahetusplatvormi, mille abil on inimestel võimalik mugavamalt jälgida oma gaasitarbimist. Põhimõte saab olema sarnane nagu täna on elektriga, kus iseteeninduskeskkonnas on võimalik pidevalt jälgida oma elektrikulu,“ lisas minister.

Lisaks näeb eelnõu muuhulgas ette gaasimüüjate tegevusloa nõude asendamist majandustegevuse registris registreerimise nõudega. See vähendab oluliselt müüjate turule sisenemise raskust. Samuti ei nõuta enam gaasi müüjalt kodutarbijate müügilepingu tüüptingimuste kooskõlastamist Konkurentsiametiga ning müüja vahetamist võimaldatakse senise 21 päeva asemel 10 päeva jooksul kalendrikuu vahetuse seisuga.

Sarnaselt elektriturul toimivale andmevahetusplatvormile kohustab eelnõu Elering AS-i looma ka gaasituru andmevahetuse platvormi. See soodustab turu tõhusat toimimist ja konkurentsi, tagades gaasitarbimise mõõteandmete ülevaatlikkuse ja lihtsustades müüja vahetust. „2015. ja 2016.a tarniti esmakordselt ligi viiendik maagaasist mujalt kui Venemaalt. Soodsate turutingimuste loomine ei ole oluline mitte ainult tarbijale võimalikult madala gaasihinna tagamiseks, vaid on ka parim võimalus energiajulgeoleku suurendamiseks,“ lisas minister Michal.

Lisaks eelnõus toodud muudatustele valmistavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Elering AS ja Konkurentsiamet koostöös Läti, Leedu ja Soome ministeeriumite, süsteemihaldurite ja regulaatoritega ette Balti riikide ja Soome ühise gaasituru loomist. Koos Eestit ja Soomet ühendava Balticconnectori ning Leedut ja Poolat ühendava GIPL gaasitoruga lisandub Balti riikide ja Soome gaasiturule täiendavaid tarnijaid ning suureneb piirkonna varustuskindlus. See võimaldab omakorda soodustada oluliselt gaasiturul toimuvat konkurentsi ning tagada tarbijale parim gaasihind. Piirkonna ühine gaasiturg on planeeritud 2020. aastasse.

Eelnõu on töötatud välja koostöös gaasiettevõtjate ja Konkurentsiametiga. Eelnõu on planeeritud jõustuma 2017. aasta alguses.

/04.11.2016/

Veel uudiseid samal teemal

19.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus näitas rohelist tuld kolme meretuulepargi hoonestusloa menetluse algatamiseks

Valitsus kinnitas täna hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise kolme meretuulepargi rajamiseks Liivi lahte.

18.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Biokomponendi lisamine kütustele muutub paindlikumaks

Valitsus kinnitas täna vedelkütuse seaduse eelnõu, mis muudab järgmise aasta kevadest bensiini ja diislikütusesse biokomponendi lisamise tanklatele paindlikumaks.