Sa oled siin

Lihtsustuvad reisiettevõtjana tegutsemise nõuded

20.01.2020
Foto: Aron Urb/Toolbox Estonia
Foto: Aron Urb/Toolbox Estonia

17. jaanuaril jõustusid turismiseaduse muudatused, millega muudeti seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvate reisiettevõtjate tegevusalade liigitust ja lihtsustati tagatise nõudeid ettevõtjatele, kes pakuvad üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid. Edaspidi ei pea ettevõtja omama 13 000 euro suurust minimaalset tagatist, kuid üldine tagatise kohustus säilib.

„Muudatuse eesmärk on lihtsustada ettevõtjate tegevust Eestis osutatavate reisiteenuste pakkumisel ja luua reisiettevõtluseks paindlikumad tingimused,“ ütles majandusministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving. Varasemalt pidid kõik seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvad ettevõtjad omama minimaalselt 13 000 euro suurust tagatist. Muudatuse kohaselt ei rakendu minimaalse tagatise nõue enam juhul, kui seotud reisikorraldusteenuseid osutatakse üksnes Eestis. „Ainult Eesti-siseseid teenuseid pakkuva ettevõtja tegelik tagatise vajadus võib olla oluliselt väiksem, kui siiani kehtinud määr ette nägi. Muudatusega saame nende ettevõtjate kulutusi vähendada,“ selgitas Talving.

Seaduses täpsustati reisiettevõtja tegevusalade liigitust ja edaspidi võetakse arvesse, kas reisiteenuseid osutatakse Eestis või väljaspool. Ettevõtjad, kes soovivad pakkuda üksnes Eestis osutatavaid seotud reisiteenuseid ning tugineda lihtsustatud tagatise nõuetele, peavad registris muutma valitud tegevusala. Muudatus puudutab ettevõtjaid, kes pakuvad reisijatele samaks reisiks erinevaid reisiteenuseid, nt reisibürood, vedajad, majutusettevõtjad, autorendiettevõtjad ja muude turismiteenuste pakkujad.

Ettevõtja tagatis peab ka edaspidi olema piisav, et võimaliku maksejõuetuse korral täita kõik turismiseadusest tulenevad kohustused reisijate ees. Ettevõtja täpne tagatisvajadus sõltub tema poolt reisijate ees võetud kohustuste ulatusest ja on niisiis iga ettevõtja puhul erinev.

Seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvate ettevõtjate tagatise kohustus tuleneb 2018. aasta 1. juulil jõustunud EL-i pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiivist ja selle eesmärk on tagada reisijate majandushuvide kaitse. Üheks eesmärgiks on tagada ka reisijate kaitse olukorras, kus seotud reisikorraldusteenustes sisalduv reisiteenus jääb osutamata reisiettevõtja maksejõuetuse tõttu. Reisijate kaitse tagamiseks on loodud kõikides liikmesriikides vastav tagatiste süsteem. Eestis on kõnealused kohustused üle võetud turismiseadusesse ning täitmist kontrollib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Veel uudiseid samal teemal

03.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

EKI: Eesti majandusolukord poole aasta pärast mõnevõrra paraneb

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) majandusanalüütikute juunikuu hinnangutest nähtub, et hetkel on Eesti majanduse üldolukord halb. COVID-19 pandeemia mõju inimeste tervisele on küll mõnevõrra taandumas, kuid mõju majandusele lähikuudel pigem süveneb.

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
22.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Veebipõhised vahendusteenused muutuvad ärikasutajate jaoks õiglasemaks. Osale infotunnis 29.06!

Alates 12. juulist hakkab Eestis kehtima Euroopa Liidu määrus, mis muudab veebipõhised vahendusteenused ärikasutajate jaoks läbipaistvamaks ja õiglasemaks.