Sa oled siin

KOV-idel on võimalik suuremas mahus lammutada „tondilosse“

24.09.2019

Kohalikud omavalitsused, kes soovivad lammutada kasutuskõlbmatuid hooneid, saavad senise 100 000 euro asemel küsida nüüd riigilt toetust enda soovi ja vajaduse järgi.

„Kohalikel omavalitsustel on olnud suur huvi, et teha enda piirkonna elamuid korda ning selle eelduseks on vanade ja oma aja ära elanud hoonete lammutamine. Tondilossidest vabanedes tõuseb piirkonnas maa ja kinnisvara väärtus ning muutub ahvatlevamaks nii arendajatele kui ka uutele elanikele,“ lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Toetuse piirmäära kaotamine tuleneb toetuse taotlemise aktiivsuse langusest. Selle üheks põhjuseks on, et taotlejad piirkondadest, kus tühjenevate hoonete osakaal on suur, on jõudnud toetuse andmise praeguse piirmäära lähedale ega saa seetõttu enam toetust taotleda.

Lisaks laiendatakse toetuse objekte, et toetuse abil oleks võimalik lammutada ka kasutusest välja langenud ühiskondlikke hooneid ehk mitteelamuid, millele varem riigi poolt toetus polnud. “Edaspidi omavalitsustes aktiivsemalt enda elukeskkonna parendamiseks võimaldame saada toetust ka muude kasutusest välja langenud hoonete lammutamiseks,” lisas Aas.
100 000 eurone piirmäär jääb edaspidi kehtima Tallinna ja Tartu linnale. Mõlemad linnad on rahaliselt võimekamad ning nendel on veel võimalik piirmäära ulatuses toetust saada. Samas on ka nende linnade kinnisvara väärtus kõrgem ning demograafiline olukord soodsam, mistõttu on nendel väiksem kasutusest välja langenud hoonete osakaal.
Selle aasta maikuu seisuga on toetust eraldatud 36 vallale ja linnale, et lammutada 73 hoonet, kogusummas 895 036 euro eest. Aktiivseimad taotlejad on olnud Sillamäe linn, Tallinna linn ning Koonga vald. Suurim toetus kogusummas 100 000 eurot on eraldatud Kohtla-Järve linnale, kus on ühtlasi ka kõrgem osaliselt või täielikult kasutusest välja langenud hoonete osakaal.

Riiklik toetus moodustab kuni 70% abikõlblike kulude maksumusest, millele lisandub kohaliku omavalitsuse üksuse omafinantseering 30 %. Toetuse taotlusi võtab vastu SA KredEx. 2018 – 2022 aastaks on planeeritud toetusi ligikaudu 2,5 miljoni euro ulatuses.

Veel uudiseid samal teemal

27.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitisregister saab uue välimuse ja sisu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötab riiklikule ehitisregistrile välja kaasaegsema ning mugavama kasutajaliidese. Täna muutub registri välimus, mis on esimene nähtav muudatus kogu süsteemi uueks ehitamisel.

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
11.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik asus välja töötama ehitussektori tulevikuplaani

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hakkas koostama ehituse pika vaate analüüsi, mille põhjal hiljem paika panna ehitusvaldkonna pikemad eesmärgid. Sellega tahetakse määratleda tingimused Eesti ehitatud keskkonna ja ehitussektoriga seotud ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvuks.