Sa oled siin

Konjunktuuriinstituut kinnitab majandusolukorra paranemist

20.02.2018

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) ekspertide detsembrikuu hinnangutest nähtub, et Eesti majandusolukord on septembriga võrreldes paranenud ning kasvu ennustatakse ka selleks poolaastaks.

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing ütles, et edu on saavutatud peaaegu kõikides vaatluse all olevates valdkondades. Eesti majandusedu tugineb suuresti EL majanduses toimunud positiivsetele arengutele ja Eesti peamiste partnerriikide majandusolukorra paranemisele, mis toetab meie ekspordi kasvu. „Seega on kinnitust leidnud ekspertide juunis ja septembris avaldatud positiivsed ootused,“ märkis Josing.

Küsitletud ettevõtetest 30% plaanis 2018. aastal kasvatada investeeringuid. Keskmisest enam plaanisid investeeringuid kasvatada elektroonika ja optika seadmete tootjad ja ehitusmaterjalide tootjad.

"Investeeringute kasvatamine praeguses tööjõupuuduse tingimustes on möödapääsmatu. Suurem tootmisprotsesside automatiseerimine ning tegevuste efektiisemaks muutmine aitab kasvatada meie ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel. Just seetõttu on riik kohendamas SA Kredexi poolt pakutava tehnoloogialaenu tingimusi turuvajadustele vastavaks", märkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Samas vaid 17% ettevõtetest plaanib suurendada toote ja teenuse arendamisele suunatud investeeringuid. Ettevõtlusministri hinnangul on praegustes konkurentsitingimustes oluline veelgi rohkem panustada toodete ja teenuste arendamisse. Antud eesmärgile on suunatud ka riigi poolt pakutavad suuremahulised toetusmeetmed nagu ettevõtja arenguprogramm.

"Majandusprobleemide pingerea eesotsas püsivad endiselt ettevõtete ebapiisav konkurentsivõime ja vähene innovatsioon, mida ilmestavad erasektori suhteliselt tagasihoidlikud investeeringud teadus- ja arendustegevusse. Julgustamaks ja toetamaks ettevõtete tootearendust, töötame käesoleval aastal välja toote- ja tehnoloogiaarenduse meetme, mis aitab väljuda allhankepõhisest ärimudelist ning siseneda välisturgudele oma toodetega", lisas minister.

Ekspertide hinnangutes nähtus, et eelseisva kuue kuu väljavaated on positiivsed. Müncheni IFO instituudi metoodikale tuginedes on Eesti majanduskliimaindikaator detsembris 56,9 p (skaalal -100 kuni +100). Võrdluseks, et vastav näitaja Rootsis on 69,4 p, Soomes 65,8 p, Saksamaal 53,5 p, Lätis 27,1 p, Leedus 47,6 ja Venemaal -0,4 p.

EKI äribaromeetrid  kinnitasid samuti Eesti majandusolukorra head seisundit IV kvartalis ja positiivseid väljavaateid 2018 a I kvartalis. Baromeetreid üldistav majandususaldusindeks (sesoonselt tasandatud) oli detsembris 108,7 p (EL28 115,1p). Euroopa Liidus tervikuna on majandususaldus paranenud veelgi rohkem kui Eestis.   

EKI prognoosib 2018. aastaks 4% majanduskasvu, tarbijahindade 3,1% tõusu ning keskmise brutopalga tõusu 1290 euroni. Ootame tööstustoodangu mahu kasvu 6% ja jaemüügi mahu kasvu 4%. Kaupade ekspordikäive suureneb 5,6% ja ulatub 13,3 mld euroni.

Marje Josing loetles, et Eesti majanduse probleemidest tuleb jätkuvalt esile tõsta oskustööjõu puudust, vähest innovatsiooni ja ebapiisavat konkurentsivõimet. „Võrdlus euroalaga näitab, et Eesti majandusprobleemid on mõnevõrra raskemad,“ selgitas Josing. 

Tarbijate kindlustunne on viimastel kuudel olnud langustrendis ja selle olulisimaks põhjuseks on kiire tarbijahindade tõus, mis kipub ära sööma palgatõusu. EKI toidukorvi maksumus on aastaga suurenenud 6,8 % ja eriti just madalama tuluga peredele, kus toidukulude osakaal ulatub kolmandikuni kulutustest , on see oluline elukalliduse tõus.  Ka tarbijate inflatsiooniootused on jätkuvalt kõrged.

Tutvu konjunktuuriga meie kodulehel: https://www.mkm.ee/et/uudised-pressiinfo/analuusid-ja-uuringud#konjunktuur

Veel uudiseid samal teemal

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.

Minister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid.
10.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti on maailma e-kaubanduse indeksis 14. kohal

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid ning tunnustas liitu ja koostööpartnereid aktiivse e-kaubanduse edendamise eest.