Sa oled siin

Kohalikel omavalitsustel on kandev roll elamumajanduse korraldamisel

11.06.2019

10. juunil toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel seitsmes elamumajanduse ümarlaud, kus arutleti investeerimisvõimekuse üle elamumajanduse valdkonda.

Toimunud ümarlaud oli jätkuks 2017. aasta mais, septembris ja detsembris ning 2018. aasta märtsis, juunis ja detsembris toimunud kohtumistele, kus vaeti erinevaid elamumajanduse probleeme ning lahendusi, mida õiguslik raamistik ja toetusvõimalused pakuvad.

Seekord jätkati arutelu elamumajanduse investeeringute üle. Põhjalikumalt käsitleti hoonete renoveerimise ja restaureerimisega seonduvaid küsimusi.

„Teemakäsitlus on oluline eeskätt elamuvaldkonna probleemide tõhusamaks lahendamiseks omanike ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning riiklike toetusmeetmete täiustamiseks selliselt, et neid oleks võimalik senisega võrreldes tõhusamalt rakendada“ selgitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse valdkonnajuht Regina Michaelis.

„Eesti hoonefondi ja elamufondi uuenemise jätkusuutlikkuse tagamisel on lisaks kinnisvara omanikele väga oluline roll ka kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel, kui reguleerival, suunaval ja eeskuju näitaval osapoolel“ ütles Tartu Regiooni Energiaagentuuri direktor Martin Kikas.

„Kuna kohalike omavalitsuste elamumajanduse juhtimise kogemused on piirkonniti väga erinevad, annab sellises formaadis ümarlaudade korraldamine elamumajandusega tegelevatele osapooltele võimaluse kogemuste vahetamiseks ja paremaks koostööks,“ lisas Michaelis.

Arutelust võtsid osa 12 kohaliku omavalitsuse üksuse, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Korteriühistute Liidu, Rahandusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, SA KredEx ja Tallinna Energiaagentuuri esindajad.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhitud seitsmes elamumajanduse ümarlaud toimus kootöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga ning projekti "Poliitikate kujundamine säästva elamumajanduse korraldamiseks” (Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector)“ (Social Green) toel, mis on rahastatud Euroopa Liidu Interreg Europe programmi poolt.

Veel uudiseid samal teemal

24.09.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

KOV-idel on võimalik suuremas mahus lammutada „tondilosse“

Kohalikud omavalitsused, kes soovivad lammutada kasutuskõlbmatuid hooneid, saavad senise 100 000 euro asemel küsida nüüd riigilt toetust enda soovi ja vajaduse järgi.

3D kaksiku uuringu tutvustus
15.05.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti digitaalne kaksik on lähiaja reaalsus

Täna tutvustati Tallinna Tehnikakõrgkoolis Eesti ehitatud keskkonna 3D kaksiku uuringu tulemusi ning arutleti selle üle, kuidas läbi ruumi andmete parema visualiseerimise kaudu muuta nii avaliku- kui ka erasektori teenuseid läbipaistvamaks ja tõhusamaks.