Sa oled siin

Kodumaine tööstussektor järjest uuendusmeelsem

19.04.2018
Foto: Rasmus Jurkatam / Toolbox Estonia
Foto: Rasmus Jurkatam / Toolbox Estonia

Üleeuroopalisest ettevõtete innovatsiooniuuringust selgus, et Eesti ettevõtted on pea sama innovaatilised kui Euroopas keskmiselt. Positiivset muutust näitab eelkõige valmisolek innovatsiooniks tööstusettevõtete seas, kes on järjest enam keskendumas tehnoloogilisele uuendamisele.

2016. aastal olid Statistikaameti poolt uuringu raames küsitletud ligi 3800 ettevõttest 47,7% innovaatilised, mis on lähedal Euroopa keskmisele tasemele. Samas on Eesti ettevõtete kulutused teadusarendustegevustele vaid 0,66 % SKPst, samal ajal kui Euroopa Liidu keskmine on 1.32%, kusjuures tööstussektori investeeringud teadusarendustegevustesse jäävad oluliselt alla Euroopa Liidu keskmisest.

Uuring näitab, et uuenduslikkus on Eesti ettevõtte arengu seisukohalt kriitilise tähtsusega. Kui innovaatiliste ettevõtete müügitulu kasvas perioodil 2014–2016 mõne protsendi võrra, siis mitteinnovaatiliste ettevõtte müügitulu kahanes enam kui kolmandiku võrra ning eksport veelgi rohkem. Et välisturgudel konkurentsivõimeline olla, on vaja järjepidevalt tegeleda uuendustegevustega.
 
Uuringutulemused näitavad, et innovatsiooni erasektoris takistavad rahapuudus, ettevõtete raskused laenu saamisel ning asjaolu, et suurele osale Eesti väikeettevõttetest ei ole teadus- ja arendustegevus jõukohane.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles kommentaariks, et need takistused näitavad selgelt, et teatud toodete ja teenuste osas turud ei toimi piisavalt hästi ning kuna toote-, teenuse- ja tehnoloogiaarenduse investeeringud on ettevõtte jaoks kõrge riskiteguriga,  on vajalik ka riigi tugi.

„Ettevõtete innovaatilisust on vaja suurendada ning sellepärast on ka riik valmis tootearendusse panustama,“ ütles Palo.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötamas tootearenduse toetusmeedet, mille eesmärgiks on ergutada tööstusettevõtteid uute omatoodetega turule sisenema ja ekspordivõimekust kasvatama. Meetme eelarveks selle piloteerimisfaasis on 2018. aastal ette nähtud üks miljon eurot. Valitsus andis riigieelarvestrateegia arutelus heakskiidu ka järgneval neljal aastal meetmele 20 miljoni euro lisaraha leidmiseks.

Minister lisas, et innovatsiooni hoogustamiseks ettevõtluses on riigil plaanis ka muid tegevusi, sealhulgas tööprotsesside automatiseerimise toetamiseks. 

"Täna saavad ettevõtjad kasutada ettevõtte arenguprogrammi teenuseid või KredExi tehnoloogialaenu ettevõtte äriprotsesside digitaliseerimiseks. Veel sellel aastal avanevad meetmed, mis toetavad ettevõtete digitaliseerimise analüüse ning innovatsiooni panustamist laiemalt," nimetas Palo. Riik on märkimisväärses mahus juba paljude aastate vältel toetanud ka kuut tehnoloogiaarenduskeskust, mille fookuses on uute ja kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamine.

Innovatsiooniuuring tehakse ühtse metoodika alusel nii Euroopa Liidu kui ka OECD riikides iga kahe aasta tagant, uuringuperiood on kolm aastat. 2016. aasta uuringu kogumisse kuulus 3714 vähemalt kümne hõivatuga ettevõtet, neist 1878 kuulus tööstussektorisse ja 1836 teenindussektorisse.

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Aron Urb/Toolbox Estonia
20.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Lihtsustuvad reisiettevõtjana tegutsemise nõuded

17. jaanuaril jõustusid turismiseaduse muudatused, millega muudeti seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvate reisiettevõtjate tegevusalade liigitust ja lihtsustati tagatise nõudeid ettevõtjatele, kes pakuvad üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid.

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.