Sa oled siin

Kingo: ootused Eesti IT-võimekuse suhtes on kõrged

17.10.2019
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo avas täna Sagadis toimuva Eesti küberkogukonna aastaseminari. Minister rõhutas avakõnes, et ootused Eesti IT-võimekuse suhtes on kõrged ja peame leidma viise, kuidas neile vastata ning tagada digiühiskonna jätkusuutlikkus, usaldusväärsus ja kõrge maine.

„Pole kahtlust, et Eesti e-riigi senine edu tugineb suures osas tööl, mida on teinud meie küberturvalisuse valdkonna eksperdid,“ tunnustas minister Kert Kingo seminaril osalejaid. „Digitaalne identiteet, turvaline andmevahetus ja intsidentide haldusvõime on loonud aluse, mis laseb digitaalsel innovatsioonil õitseda.“ Samas tõdes minister, et seetõttu on ka ootused Eesti IT-võimekuse suhtes väga kõrged, seda nii meie endi inimeste kui ka paljude riikide silmis. „Eesti puhul eeldatakse, et me omame igas IT ja küberturbe valdkonnas kõrget kompetentsi ja see on koht, kus seisame suure väljakutse ees - kuidas ootustele vastata ning tagada digiühiskonna jätkusuutlikkus, usaldusväärsus ja kõrge maine.“

Ministri sõnul on oluline, et innovatsioon ja küberturvalisus käiksid käsikäes, turvalisus peab toetama innovatsiooni ja innovatsioon turvalisust. Teisalt tuleb mõista, et riik on innovatsiooni protsessis ettevõtetest erinevas olukorras. „Riik „müüb“ eelkõige usaldusväärsust, huvide tasakaalustatust ja korda,“ ütles Kingo. „Riigi rolliks on tagada, et innovatiivsed ideed on läbi mõeldud, turvalised ja õigusaktidega reguleeritud. Olgu see siis e-valimiste rakendus, tehisintellekti kontseptsioon või sidevõrkude arendamine. Sellise lähenemisega kindlustame usaldusväärsuse oma digiühiskonna vastu nii Eesti inimeste, kui ka teiste riikide silmis,“ lisas minister.

Minister rõhutas ka, et olukorras, kus digiühiskond pidevalt edasi areneb ja sõltuvus infotehnoloogiast kasvab, peame tagama, et Eestis oleks piisavalt ressursse küberturbe võimekuste arendamiseks. Koostööd tuleb teha erinevate riigiasutuste, erasektori ja teadusasutuste vahel. Eesti rahvusvaheline kübermaine sõltub sellest, kuidas oma „kodutöö“ ära teeme ja kui on hea meie võimekus riigis terviklikult.

Lõpetuseks tõi minister välja, et kuna ressursse - ei raha ega inimesi – pole kunagi palju, peame olema efektiivsed. „Küberturvalisuse valdkonna juhtimine ja koordineerimine peab olema selgemini paigas. Siinkohal oleme muutmas ka MKM-i põhimäärust, et tuua paremini esile meie ministeeriumi rolli riikliku küberturvalisuse tagamisel.“ Kingo sõnul on asutustevahelise koostöö parandamine ja küberturbe-alaste väljakutsete lahendamine ka üks tema ellu kutsutud töörühmade eesmärke. „Olgu selleks e-valimiste töögrupp, IKT tehnoloogia usaldamise töörühm või küberturbe strateegia töögrupp – eemärk on kaasata poliitikate loomisesse kõik pädevad osapooled, ainult nii saavutame parima tulemuse,“ lõpetas minister.

Traditsiooniks kujuneva Sagadis toimuva küberkogukonna seminari eesmärk on laiapõhjalise koostöö edendamine erinevate asutuste vahel ja ühiskondlikult oluliste küberturbe teemade arutelu.

Veel uudiseid samal teemal

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem
25.05.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Siem: Eesti sidevõrgud peavad olema turvalised

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem kohtus täna Huawei Baltics juhi Ricky Cheni ning teiste Huawei esindajatega. Arutluse all olid tehnoloogiahiiu toodetavate sideseadmete turvalisus ning käimasolev sidevõrkude turvalisuse regulatsioon.

Uus infoühiskonna arengukava on võtnud sihiks avalike e-teenuste kvaliteedi ja kasutajakogemuse järgmise arenguhüppe – arendatakse välja „nähtamatud“ sündmusteenused.
20.05.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Sündmusteenused viivad digiriigi järgmisele tasemele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tutvustas eile virtuaalseminaril sündmusteenuste analüüsi tulemusi, mille raames pandi paika 15 erineva sündmusteenuse kontseptsioon ja neist viiele kujundati tulevikuvaated.