Sa oled siin

Juhan Parts: lapsi tuleb interneti ohtude eest kaitsta

01.02.2010

Reedel peeti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis 2010. aasta esimene Informaatikanõukogu istung, kus muuhulgas arutati Infoühiskonna arengukava rakendusplaani 2010-2011. aasta eelnõud ning arutleti võimaluste üle, kuidas teavitada ning nõustada inimesi infoühiskonnas esinevatest ohtudest ning aidata neid vältida.

“Meie prioriteediks on jätkuvalt internetti kasutavate inimeste osakaalu suurendamine. Oluline on selle juures elanikkonna interneti kasutamise oskuste täiendamine ning internetikasutajate kaitstuse tagamine. Eriti tuleb tähelepanu pöörata kõige nõrgemate, laste kaitstusele internetis,” sõnas Informaatikanõukogu esimees, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes samuti rõhutas kiiret üle-eestilist internetti võimaldava EstWIN projekti kiire käivitamise tähtsust, mis aitaks luua uusi töökohti.

Informaatikanõukogu toetas Infoühiskonna arengukava rakendusplaani 2010-2011. aasta eelnõud, millega muu hulgas kavandatakse 236 miljoni krooni eraldamist Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest erinevate infoühiskonna projektide realiseerimiseks käesoleval aastal.

Oluliseks peeti ka järjekindlamalt rakendada põhimõtet, kus uute infosüsteemide hankimise asemel kasutaks riigiasutused teenuste ostmist teenusepakkujatelt.

Informaatikanõukogu juhtis tähelepanu asjaolule, et viimastel aastatel on Eesti e-riigi koordineeritud arendus toimunud valdavalt EL struktuurivahendite abil. Kui lähiaastatel EL käesoleva perioodi struktuurivahendid ammenduvad, siis on oluline varakult vältida EL rahadest sõltumise pohmelussündroomi ning leida võimalusi e-riigi arenduste edasiseks koordineeritud korraldamiseks.

Samuti tõi ettevõtjatest, teadlastest, ametnikest ja poliitikutest koosnev nõukogu esile vajaduse e-riigi uusi arendusprojekte paremini ette valmistada – parem projektide majanduslik põhjendatus, töökorralduses vajalike muudatuste kaardistus ning kvaliteetne hangete ettevalmistus on edukaks tulemuseks hädavajalikud.