Sa oled siin

Juhan Parts kohtus täna Saksamaa transpordiministriga

26.01.2012

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kohtus täna Berlinis Saksamaa transpordi-, ehituse- ja linnaplaneerimise ministri dr Peter Ramsaueriga. Tegu oli Eesti ja Saksamaa transpordivaldkonna eest vastutavate ministrite esmakordse kohtumisega viimase kümne aasta vältel. Kohtumisel räägiti energiasäästuvõimalustest transpordisektoris, üle-Euroopalisest transpordivõrgustikust TEN-T aga samuti Rail Balticast ja Euroopa komisjoni  algatusest raudtee alusdirektiivi uuendamiseks.

Rääkides raudteest rõhutas Juhan Parts Eesti huvi arendada välja raudteeühendus Eestist Kesk-Euroopasse ja läbi Eesti ida-lääne suunal nii kaupade kui reisijate veoks. Hr Ramsauer kinnitas omalt poolt, et 2025 aastakse kasvab transiitkaupade vedu läbi Saksamaa praegusega võrreldes 2,5 kordseks.

Saksa pool kinnitas, et jälgib huviga ka Rail Baltica raudteeühenduse arenguid ja loodab selle projekti edukale teostamisele.

Juhan Parts tutvustas Saksa poolele Eesti elektriautode arendusprojekti. Hr Ramsaueri sõnul soositakse ka Saksamaal igati elektriautode kasutuselevõttu, aastaks 2020 peaks Saksamaal kasutuses olema juba 1 miljon elektriautot. Hetkel arendatakse nii akudel kui kütuseelementidel töötavaid süsteeme.

Parts kinnitas kohtumisel, et Eesti toetab uues Euroopa komisjoni TEN-Ti määruses sätestatud põhimõtet, et üle-Euroopalist transpordivõrku arendatakse järk-järgult, rakendades eelkõige selle võrgu kahetasandilist struktuuri, mis koosneb üld- ja põhivõrgust. Eesti on seisukohal, et määruses peab kõikide tehniliste nõuete kehtestamisel arvesse võtma liikmesriikide logistikasektori ja infrastruktuuri arenguerinevusi, TEN-T võrgustiku erinevate osade majanduslikku funktsionaalsust ning seotust globaalsete turgudega ja erinevate regioonide geograafilisi iseärasusi.

Lähtudes Euroopa Liidu komisjoniga peetud kahepoolsetest läbirääkimistest, on Eesti TEN-T põhitranspordivõrgustik fikseeritud koosnevana Tallinn – Pärnu – Riia (sh Rail Balticu 1435 mm standardile vastav raudtee otsemarssruut punkteerituna, kui tuleviku perspektiivne kiirraudtee koridor)  ja Tallinn – Tartu – Koidula/Luhamaa - Venemaa multimodaalsetest koridoridest. Viimane on oluline kui ühendus EL-i ja kolmandate riikide vahel, millele annab lisandväärtus 2011.a. valminud uus Koidula raudteejaam. Kaasaegne piirijaam suurendab raudtee läbilaskevõimet, Eestit läbivate logistikakanalite konkurentsivõimet ning võimaldab laiendada Eestit läbivate kaupade nomenklatuuri.