Sa oled siin

Juhan Parts: Eraldame rohelistele IT-projektidele miljon krooni

17.03.2010

Täna toimub Kumu auditooriumis Infoühiskonna konverents 2010, kus keskendutakse rohelisele IT-le ning avaliku sektori rollile sotsiaalses meedias. Rohelise majanduse ning IT edendamise olulisust selles rõhutasid nii konverentsi avakõne pidanud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kui ka ürituse peaesineja Graham Vickery OECD-st. 

„Toetamaks rohelist IT-d ja ka teisi ökoloogiliselt tõhusaid projekte plaanime eraldada innovatsiooniosakute toetusmeetme eelarvest miljon krooni,“ sõnas Parts. „Loodame antud valdkonnas näha 20 pilootprojekti, mis võiks olla eeskujuks ja innustuseks teistele. Seega rohelised projektid on juba täna teretulnud ning täpsemat infot selle kohta saab EAS-ist.“

Konverentsi peaesineja, Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) internetimajanduse programmidirektor Graham Vickery, selgitas oma rohelist IT-d tutvustavas ettekandes, et ehkki seni on riiklikud initsiatiivid keskendunud energiasäästlikkuse suurendamisele infotehnoloogia kasutamise faasis, on samavõrd oluline keskenduda teadusarendusele ning tootmisele. „Täna pole oluline ainult tark tegutsemine, vaid targalt mõtlemine. Oluline pole mitte vanade asjade paremini tegemine, vaid uutmoodi tegutsemine.“

MicorLinki arendusjuht Märt Ridala aga pidas oma ettekandes oluliseks rõhutada seda, et  tõeline roheline IT seisneb tarkvaras, sest selle tootmine ei saasta, aga loob hüvesid, mis mujal saastamist vähendavad.

Keskkonnasõbralikkusele rõhumine nii majanduses kui  IT-vallas maailmas üha kasvav trend, mille päevakajalisus nii riikide poliitikas kui ettevõtete jaoks kasvab jõudsalt.  Euroopa Liidu liikmesriikide süsihappegaasi emissioon moodustab 14% kogu maailma õhu saastamisest ja IT tekitab täna 2-2,5% kogu maailma süsihappegaasist. Samal ajal on IT-l suur potentsiaal anda panus ülejäänud 98% süsihappegaasi vähendamisse, kasutades tehnoloogiat arukalt muudes eluvaldkondades.

Ka minister Juhan Parts rõhutas, et ressursside mõistlik kasutamine on tänapäeval üks majandusarengu alustalasid ja just infotehnoloogial on siin otsustav roll. „Rohelistele tehnoloogiatele kasvab nõudlus, seda toetatakse maailmas ka läbi riiklike poliitikate. Kui Eesti ettevõtted tahavad globaliseeruvas maailmamajanduses olla edukad, peab neil olema oma „roheline“ pakkumine,“ sõnas majandus- ja kommunikatsiooniminister.

Rohelist eeskuju on üles näidanud muuhulgas ka Eesti riik, kus suur osa infoühiskonna tegevustest on tugeva rohelise-IT varjundiga. Head näited sellest on paberivaba asjaajamine, laialdaste e-teenuste loomine ning lairibaprojekti käivitamine, mis tõhustaks videokonverentside pidamist, kaugtöö tegemist jne.

Konverents kestab täna kella 17.00-ni ning sündmust saab jälgida otsepildis ka internetis: http://143323.edicypages.com/otseulekanne. Küsimusi esinejatele on võimalik esitada Twitteri keskkonnas: www.twitter.com/infoyhiskond.

Päeva teises pooles keskendutakse avaliku sektori rollile sotsiaalses meedias ning selle teemal kõnelevad teiste seas Linnar Viik, Priit Hõbemägi ja Anto Veldre. 

Infoühiskonna konverents toimub Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ja seda rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.