Sa oled siin

Jõustub Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumiosa rajamise leping

21.12.2012

23. detsembril jõustub riikidevaheline leping, mis jõustab Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumiosa (NEFAB).

Lepingupartnerid – Eesti, Soome, Läti ja Norra – on nüüdseks lõpetanud riiklikud menetlused lepingu heakskiitmiseks ja ratifitseerimiseks.

Nelja lepinguosalise riigi eesmärgiks on parandada lennuliikluse korraldamist õhuruumis, lennuliikluse teenustes, tugiteenustes ja tehnilistes süsteemides. Meetmete rakendamisel vähenevad lennukaugused, lendude viivitused, lendudeks vajalikud kütusekogused ning samuti CO2 emissioonimäärad, mis annab arvukalt eeliseid kõigile sidusrühmadele. 

NEFAB lepingu eesmärgiks on täita ühtse Euroopa õhuruumi õigusaktidest tulenevaid nõudeid, mis kohustavad liikmesriike tagama tulemusliku aeronavigatsiooniteenuste osutamise. Tegevuse paranemist oodatakse liikmesriikide, ametiasutuste ja teenusepakkujate vahelisest tihedamast koordineerimisest ja koostööst.

NEFABi hallatakse riiklikul tasandil ja asjaomaste ametiasutuste kaudu. NEFAB juhib nõukogu, kuhu kuuluvad transpordi- ja kaitseministeeriumid. Nõukogu abistavad kolm komiteed.

Esimene NEFAB nõukogu kohtumine leiab aset veebruaris 2013.

Rohkem infot NEFAB kohta leiab võrguleheküljelt:  http://www.nefab.eu/

Rohkem infot NEFAB lepingu kohta saab lugeda siit: http://www.nefab.eu/