Sa oled siin

Ida-Viru tööstuspark loob juurde üle 4000 töökoha

27.08.2009

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ühendab koos kohalike omavalitsustega Ida-Virumaa tööstuspiirkonnad, loodavale sihtasutusele eraldab riik üle 800 hektarit maad ja aitab sellega kaasa ligikaudu 4400 uue töökoha loomisele.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et riik on pööranud küll Ida-Virumaa arengule tähelepanu, kuid seni mitte piisavalt. „Ida-Virumaa on kauaaegne tööstuspiirkond ning praegune riigipoolne toetus annab võimaluse seda potentsiaali arendada,“ lisas ta. „Oluline on, et Eesti ühe kõrgema töötuse määraga piirkonnas tekib palju võimalusi uute töökohtade loomiseks.“ Ministri sõnul tulebki töökohtade loomiseks seada ambitsioonikad sihid ning selle nimel tuleb teha palju tööd.

Ida-Virumaa tööstuspiirkonna ühendamiseks moodustatakse SA Ida-Virumaa Tööstusparkide Arendus (IVTA), mille eesmärgiks on läbi ettevalmistatud infrastruktuuriga tootmismaade pakkumise tuua regiooni uusi tootmis- ja logistikasektori otseinvesteeringuid.
Sihtasutus aitab kaasa masina-, keemia-, metallitööstuse ja logistika edasiarendamisele. Äriplaani kohaselt luuakse IVTA tegevuse tulemusena Ida-Virumaal aastaks 2019 juurde ligikaudu 4400 töökohta ning tegevust alustab 116 uut ettevõtet. Otseinvesteeringute maht tööstusparki on plaani kohaselt 12 miljardit krooni.

„Tööstusparkide kasutamine välisinvesteeringute kaasamiseks on tõhus tegevus, mida näeb ette ka juba septembris valitsuskabinetis arutlusele tulev „Made in Estonia: Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava 2009-2011,“ ütles ministeeriumi majanduspoliitika talituse juhataja Raul Allikivi. „Ida-Virumaa potentsiaal tööstustootmise ja logistika arendamisel on suur ning riigipoolne toetus annab vajaliku tõuke selle ärakasutamiseks.“

MKM-i ning Ida- Virumaa kohalike omavalitsuste hea koostöö tulemusena osalevad SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus asutamisel Eesti riik, Narva linn, Jõhvi vald, Kohtla- Järve linn ja Kiviõli linn. Lisaks sõlmitakse koostöölepped Sillamäe ja Püssi linnaga. IVTA-ga ühinevad kolm olemasolevat organisatsiooni:  SA Jõhvi Tööstuspark, SA Narva Tööstuspark ning SA Püssi Tööstusala Arendus.

 IVTA arendustegevused maade planeerimisel ja infrastruktuuri väljaarendamisel viiakse ellu viiel piirkondlikul tööstusalal, kus reformimata ja riigireservis olevat maad on kokku 945 hektarit. Täiendavad maa-alad võetakse tootmis- ja ärimaana kasutusse valdavalt seal, kus on traditsioonilised tööstuspiirkonnad ja täna on tegutsevate tootmisettevõtete kasutuses on kokku juba 1900 hektarit maad.

IVTA konkurentsieeliseks suure tööstuspargi arendamisel on pikaajaline tööstustraditsioon regioonis, hea logistiline asukoht, kvalifitseeritud ja tööstuses töötamisele avatud tööjõud ning regionaalsete haridusasutuste haridus/teaduspotentsiaal. Samuti aitab tööstuspark tugevdada Ida-Virumaa kui Eesti olulise tööstus- ja logistikapiirkonna mainet rahvusvahelisel tasandil.
Tööstusalade infrastruktuuri investeeringuteks koos planeerimiskuludega on kavandatud 180 miljonit krooni. Investeeringute rahastamiseks planeeritakse taotleda lähema viie aasta jooksul 95 miljonit krooni Euroopa Liidu struktuurfondide elukeskkonna arendamise rakenduskava meetmetest ja Interreg IV A programmist. Abirahadele lisandub 15-protsendiline omafinantseering, mis kaetakse loodava sihtasutuse omatulude arvelt.

Valitsuskabinet arutas SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse loomist 2. juulil ja andis sellele põhimõttelise heakskiidu. Valitsus kinnitas sihtasutuse loomise neljapäeval.
 

Lisainfo:
Raul Allikivi
MKM-i  majanduspoliitika talituse juhataja
6256432