Sa oled siin

Hoonete energiatõhususe tõendamine muutub lihtsamaks

27.08.2009

Valitsus kinnitas täna energiatõhususe miinimumnõuete määruse muudatuse, mille olulistemaks eesmärkideks on lihtsustada hoonete energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamist ning seada sisse alates 2010. aasta juulist uutes ja oluliselt rekonstrueeritavates hoonetes küttekulude individuaalset arvestust.
Eelnõu näeb väikeelamute puhul ette võimaluse, et kui hoone projekteerija arvestab määruses nimetatud nõudeid hoone piiretele ja tehnosüsteemidele, siis ei ole vaja hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele tõendada energiaarvutusega. Samuti täpsustatakse maksimaalse lubatava energiatõhususarvu määramist hoonetele, mida kasutatakse mitmel otstarbel.
Alates 1. juulist 2010 peab eelnõu kohaselt uutes ja oluliselt rekonstrueeritavates hoonetes kasutama seadmeid, mis võimaldaksid hoones küttekulude jaotamist hoone osade kaupa vastavalt tarbimisele. Selle nõude täitmiseks tuleb hoone küttesüsteemi rajamisel paigaldada radiaatoritele lisaseadmed – allokaatorid - nende soojusväljastuse hindamiseks või mõõta hoone osas paigaldatud radiaatorite soojusväljastust.


Ehitusseaduse järgi on tegemist olulise rekonstrueerimisega siis, kui selle maksumus on suurem kui üks kolmandik rekonstrueeritava ehituse samaväärse ehitise keskmisest ehitusmaksumusest. Juhul, kui olemasolevas hoones rekonstrueeritakse ainult küttesüsteemi, nõue paigaldada mõõtureid või allokaatoreid veel ei rakendu.
Eestis on tehnilisi lahendusi küttekulude jaotamiseks vastavalt tegelikule tarbimisele rakendatud, ning nende kasutuselevõtu kogemused on näidanud, et tarbijad kasutavad energiat palju säästlikumalt, kui nende energiaarve koostamise aluseks on tegelik energiatarbimine.
Määruse „Energiatõhususe miinimumnõuded“ muudatus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Täiendavad materjalid hoonete energiatõhususe miinimumnõuete arendamise kohta ning abimaterjalid projekteerijatele ja arhitektidele on avaldatud MKM kodulehel: http://www.mkm.ee/hoonete-mn/ või www.mkm.ee/hoonete-mn.