Sa oled siin

Ettevõtted investeerisid teadus- ja arendustegevusse rekordilise summa

02.12.2011

Ettevõtlussektori kulutused teadus- ja arendustegevusele tõusid Statistikaameti andmetel 2010. aastal eelnevaga võrreldes 32%, ligi 117 miljoni euroni. Koos kasumitaotluseta sektorites tehtud kulutustega moodustasid investeeringud teadus- ja arendustegevusse eelmisel aastal Eesti sisemajanduse koguproduktist rekordilised 1,63%.

Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on tervitatav, et ettevõtted üha enam tootearendusse ja teadlastega koostöösse panustavad, kuid lisaks kasvavatele investeeringutele tuleb pöörata veelgi suuremat tähelepanu nende mõjule lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvatamisel. „Trend on õige. Kuid selleks, et teadus- ja arendustegevus avaldaks majanduse struktuurile märkimisväärset mõju, tuleks sellesse investeerida vähemalt 3% SKPst,“ lisas Parts. Minister rõhutas, et vähemalt pool nendest investeeringutest peaks tegema erasektor.

Teadus- ja arendustegevuse investeeringute osatähtsus SKPst on viimastel aastatel pidevalt tõusnud. Samas on täna veel vara öelda, kas eelmisel aastal toimunud hüpe erasektori investeeringutes on ühekordne või pikaajaline, kuna statistikat mõjutasid olulisel määral õlitööstuses tehtud kulutused teadus- ja arendustegevusele (T&A).

2010. aastal kasvasid riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetes T&A kulutused ligi 7%, moodustades valitsemissektori kogukuludest kokku u 2%. Erasektori investeeringuid T&A tegevuses mõjutab ka riigi toetuspoliitika. Perioodil 2007-2013 on riigi loodud T&A toetuste maht üle 500 miljoni euro.