Sa oled siin

Ettevõtjad aitavad riigil bürokraatiat vähendada

07.07.2017

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson esitles valitsusele bürokraatia vähendamise rakkerühma vahearuannet, milles andis ülevaate ettevõtjatelt ideekorje käigus korjatud ettepanekute rakendamisest ja majandustegevust reguleerivate erinõuete kaotamisest.

„Bürokraatia vähendamisel on oluline, et probleemidega otseselt kokku puutuvad inimesed oleksid kaasatud. Antud juhul tähendab see nii Eesti ettevõtjate kui ametnike tagasiside küsimist,“ selgitas Simson. „Praeguseks on tehtud kaks ideekorjamise ringi. Kõigepealt koondati kokku ettevõtjate ettepanekud äritegevust koormava bürokraatia vähendamiseks. Teise ringina koguti tagasisidet ametnike käest, et vähendada riigisisest bürokraatiat.“

Simson ütles, et suureks abiks halduskoormust vähendavate ettepanekutega on olnud Tööandjate Keskliit, kes algatas ideekorje majanduskasvuks vajaliku välistööjõu värbamise bürokraatlike takistuste vähendamiseks. Kokku laekus 82 probleemkirjeldust ja/või ettepanekut, millest ministeeriumidele seisukoha võtmiseks esitati 25 ettepanekut.

„Tegemist on hea näitega meie partnerite initsiatiivist ja ettevõtjate koostööst, mis on oluline edasiste sammude tarbeks,“ tunnustas minister.

Ettevõtjatelt ideekorje käigus korjatud ettepanekutest on ministeeriumite hinnangul võimalik kaotada või leevendada kolme aasta jooksul 252 esitatud ettepanekust 164 bürokraatlikku nõuet. Möödunud aastal leevendati 26 ettevõtlusega seotud nõuet.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on arendamas taksoveo tegevusloa, teenindajakaardi ja sõidukikaardi taotlemise menetlust. Taksovedu korraldavad ettevõtjad ja sõidukijuhid ei pea üldjuhul enam esitama riigiasutustele tegevuse alustamisel dokumente, selle asemel taaskasutatakse riiklike registrite andmeid. Lisaks muutub taustakontrolli info turuosaliste jaoks mugavalt kättesaadavaks, mis lihtsustab taksovedu korraldavate ettevõtete, järelevalve ja tarbijate jaoks taustakontrolli tegemist.

Riigisisest bürokraatiat on vähendamas uus riigihangete seadus, mis loob aluse üleminekuks täielikult elektroonilistele riigihangetele ning muudab lihtsamaks ja paindlikumaks riigihangete korraldamise, sh vähendab oluliselt nii pakkujate kui hankijate kohustust esitada ja menetleda mittevajalikke dokumente.

Nullbürokraatia rakkerühma liikmeteks on esindajad Justiitsministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist ja Keskkonnaministeeriumist ning ettevõtlusorganisatsioonide Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu ja Teenusmajanduskoja esindajad.

/07.07.2017/

Veel uudiseid samal teemal

Pühapäeval, 25. oktoobril kell 4 tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra tagasi.
23.10.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ööl vastu pühapäeva läheb Eesti üle talveajale

Pühapäeval, 25. oktoobril kell 4 tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra tagasi.

18.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Lennuamet, Maanteeamet ja Veeteede Amet ühinevad

Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel liita Lennuamet, Maanteeamet ja Veeteede Amet transpordi valdkondade ühendametiks, mis alustab tööd järgmise aasta 1. jaanuarist.