Sa oled siin

Ettevõtjad aitavad riigil bürokraatiat vähendada

07.07.2017

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson esitles valitsusele bürokraatia vähendamise rakkerühma vahearuannet, milles andis ülevaate ettevõtjatelt ideekorje käigus korjatud ettepanekute rakendamisest ja majandustegevust reguleerivate erinõuete kaotamisest.

„Bürokraatia vähendamisel on oluline, et probleemidega otseselt kokku puutuvad inimesed oleksid kaasatud. Antud juhul tähendab see nii Eesti ettevõtjate kui ametnike tagasiside küsimist,“ selgitas Simson. „Praeguseks on tehtud kaks ideekorjamise ringi. Kõigepealt koondati kokku ettevõtjate ettepanekud äritegevust koormava bürokraatia vähendamiseks. Teise ringina koguti tagasisidet ametnike käest, et vähendada riigisisest bürokraatiat.“

Simson ütles, et suureks abiks halduskoormust vähendavate ettepanekutega on olnud Tööandjate Keskliit, kes algatas ideekorje majanduskasvuks vajaliku välistööjõu värbamise bürokraatlike takistuste vähendamiseks. Kokku laekus 82 probleemkirjeldust ja/või ettepanekut, millest ministeeriumidele seisukoha võtmiseks esitati 25 ettepanekut.

„Tegemist on hea näitega meie partnerite initsiatiivist ja ettevõtjate koostööst, mis on oluline edasiste sammude tarbeks,“ tunnustas minister.

Ettevõtjatelt ideekorje käigus korjatud ettepanekutest on ministeeriumite hinnangul võimalik kaotada või leevendada kolme aasta jooksul 252 esitatud ettepanekust 164 bürokraatlikku nõuet. Möödunud aastal leevendati 26 ettevõtlusega seotud nõuet.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on arendamas taksoveo tegevusloa, teenindajakaardi ja sõidukikaardi taotlemise menetlust. Taksovedu korraldavad ettevõtjad ja sõidukijuhid ei pea üldjuhul enam esitama riigiasutustele tegevuse alustamisel dokumente, selle asemel taaskasutatakse riiklike registrite andmeid. Lisaks muutub taustakontrolli info turuosaliste jaoks mugavalt kättesaadavaks, mis lihtsustab taksovedu korraldavate ettevõtete, järelevalve ja tarbijate jaoks taustakontrolli tegemist.

Riigisisest bürokraatiat on vähendamas uus riigihangete seadus, mis loob aluse üleminekuks täielikult elektroonilistele riigihangetele ning muudab lihtsamaks ja paindlikumaks riigihangete korraldamise, sh vähendab oluliselt nii pakkujate kui hankijate kohustust esitada ja menetleda mittevajalikke dokumente.

Nullbürokraatia rakkerühma liikmeteks on esindajad Justiitsministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist ja Keskkonnaministeeriumist ning ettevõtlusorganisatsioonide Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu ja Teenusmajanduskoja esindajad.

/07.07.2017/

Veel uudiseid samal teemal

Töörühma viimane kohtumine toimus 11. detsembril.
12.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Töörühm tegi ettepanekud e-hääletamise süsteemi täiendamiseks ning edasiseks arendamiseks

Eelmise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri poolt selle aasta suvel ellu kutsutud e-valimiste töörühm edastas täna aruande 25 ettepanekuga e-valimiste süsteemi täiendamiseks, usaldusväärsuse tõstmiseks ja riskide haldamiseks.

25.11.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM uurib võimalusi ametite funktsioonide liitmiseks

Järgmise aasta märtsiks viib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös ministeeriumi haldusalas oleva nelja ametiga läbi analüüsi, et selgitada välja millist kasu tooks ametite funktsioonide ühendamine.