Sa oled siin

Esmase juhiloa omanikul ei tule läbida mitut tervisekontrolli

28.05.2009

Täna kiitis valitsus istungil heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esitatud eelnõu, millega esmase juhiloa omanikul ei tule läbida uut tervisekontrolli, kui ta taotleb esmase juhiloa vahetamist juhiloa vastu.

Praegu kehtiva regulatsiooni kohaselt peab esmase juhiloa omanik läbima tervisekontrolli enne juhiloa vahetamist, duplikaadi väljaandmist või juhtimisõiguse taastamist juhul, kui viimasest tervisekontrollist on möödunud üle kahe aasta. 

Uue Vabariigi Valitsuse määrusega "Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisetõendite vormid" arvestatakse juhiloa vahetamisel esmase juhiloa saamiseks läbitud tervisekontrollis väljastatud tervisetõendit. Samuti ei pea näiteks nime muutnud inimene või duplikaadi taotleja läbima tervisekontrolli ning nime muutnud sõidukijuhi abiellumisel (näiteks 3. aastal pärast esmase juhiloa saamist), arvestatakse juhiloa taotlemisel esitatud tervisetõendit. 
Eelnõuga annab tervisekontrolli tegija sõidukijuhile järgmise tervisekontrolli läbimise tähtaja, mitte enam kehtivusaja tervisetõendile. Seega tuleb perioodiline tervisekontroll läbida iga 10 aasta järel.

Kuigi uues määruses on loobutud tervisekontrolli läbimise nõudest tervisetõendi kehtivuse ajal, säilib juhtimislubade omanikul tervisekontrolli läbimise kohustus, kui tal on Liiklusseaduse alusel tuvastatud liiklusohtlik haigusseisund ja ta on sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud Liiklusseaduse alusel, kuna sel juhul on tervisekontrolli läbimine vaieldamatult vajalik.
Samuti säilitatakse eelnõus arsti õigus suunata juhilubade omanik tervisekontrolli juhul, kui tal tekib arstliku läbivaatuse ajal kahtlus, et juhi tervislik seisund ei võimalda tal sõidukit juhtida.

Vabariigi Valitsuse määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.