Sa oled siin

Eramajade soojustamiseks saab hakata taotlema toetust

23.02.2012

Lähema kuu jooksul saab hakata taotlema lisaks korterelamutele ka eramajade rekonstrueerimise toetust. Täna Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Partsi poolt kooskõlastusringile saadetud määruse kohaselt on rekonstrueerimistoetust võimalik taotleda kuni 40% ulatuses.

Minister Juhan Partsi sõnul on kavandatud programmi näol tegemist unikaalse algatusega. „Varem pole majaomanikele taolist toetust võimaldatud ning mul on hea meel, et juba kuu aja jooksul on programm kõigile taotlejatele avatud,“ lisas minister.

Luksemburgi Suurhertsogiriigiga sõlmitud saastekvootide lepingu muudatuse kohaselt saab kuni neli miljonit eurot suunata väikeelamute renoveerimiseks ja sellest kuni üks miljon eurot taastuvenergeetika lahenduste, nagu tuulikute ja päikesepaneelide kasutusele võtmiseks eraisikute poolt. Toetust saab hakata taotlema SA KredExi kaudu.

Toetuse määr sõltub eramus saavutatud energiatõhususe klassist. D-klassi energiamärgise korral toetatakse renoveerimist 25 ning C-klassi energiamärgise saavutamisel 40 protsendi ulatuses tööde maksumusest. Eramute rekonstrueerimistoetuse minimaalne määr on 1000 ning maksimaalne määr 30 000 eurot taotleja ühe väikeelamu kohta. Hinnanguliselt saab olemasolevate määrade juures toetada u 300 eramut.

Lisaks eramute energiatõhususe saavutamiseks tehtavale rekonstrueerimisele saab taotleda toetust taastuvenergeetika väikelahenduste kasutusele võtmiseks eramutes, sh päikesekollektori rakendamiseks soojusenergia tootmisel ning tuulegeneraatori või fotoelektrilise paneeli rakendamisel elektrienergia tootmiseks.

Täna kooskõlastusele saadetud eelnõu raames toetatakse nii väikeelamu rekonstrueerimistöid, vajalike ehitustoodete- ja materjalide soetamist, projekteerimist, omanikujärelevalve teostamist ning taastuvenergia seadmete soetamist ja paigaldamist. Väikeelamuteks loetakse üksikelamuid, kaksikelamuid, ridaelamuid, kahe korteriga maju ja suvilaid või aiamaju, mis on kasutusel vähemalt neli kuud aastas.