Sa oled siin

Eramajade rekonstrueerimise toetust saab taotleda alates 30. aprillist

05.04.2012

Täna allkirjastas Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Parts määruse, mis annab võimaluse alates aprilli lõpust hakata taotlema toetust väikeelamu rekonstrueerimiseks ja taastuvenergia seadmete kasutusele võtmiseks.

Toetust hakkab väljastama KredEx, kelle kodulehel avaldatakse kogu taotlemiseks vajalik informatsioon järgmise nädala jooksul.

„Meie soov on motiveerida majaomanikke oma maja terviklikult korda tegema. Kohene võit peaks olema kokkuhoid soojakuludes, kuid samuti paraneb elukeskkond ning suureneb vara väärtus,“ ütles minister Parts.

Rekonstrueerimistoetuse suurus on 25 või 40 protsenti, sõltuvalt saavutatud energiatõhususe klassist. Minimaalne toetuse määr on 1000 ning maksimaalne määr 30 000 eurot taotleja ühe väikeelamu kohta.

Lisaks eramute energiatõhususe saavutamiseks tehtavale rekonstrueerimisele saab taotleda toetust taastuvenergeetika väikelahenduste kasutusele võtmiseks eramutes, sh päikesekollektori rakendamiseks soojusenergia tootmisel ning tuulegeneraatori või fotoelektrilise paneeli rakendamisel elektrienergia tootmiseks.

Täna allkirjastatud määruse raames toetatakse nii väikeelamu rekonstrueerimistöid, vajalike ehitustoodete- ja materjalide soetamist, projekteerimist, omanikujärelevalve teostamist ning taastuvenergia seadmete soetamist ja paigaldamist. Väikeelamuteks loetakse üksikelamuid, kaksikelamuid, ridaelamuid, kahe korteriga maju ja suvilaid või aiamaju, mis on kasutusel vähemalt neli kuud aastas.

Luksemburgi Suurhertsogiriigiga sõlmitud saastekvootide lepingu muudatuse kohaselt suunatakse neli miljonit eurot väikeelamute renoveerimiseks ja sellest kuni üks miljon eurot taastuvenergeetika lahenduste, nagu tuulikute ja päikesepaneelide kasutusele võtmiseks eraisikute poolt. Määrusega on võimalik tutvuda siin.