Sa oled siin

Elektrituruseaduse muudatus täpsustab tarbija kaitset üleminekul avatud turule

01.12.2011

Valitsus kinnitas neljapäeval ja saatis riigikokku edasi elektrituruseaduse eelnõu, mille rakendumine täpsustab tarbija kaitset üleminekul avatud elektriturule 2013. aasta 1. jaanuarist.

Elektrituru avanemisega lõpeb olukord, kus tarbijad saavad elektrit osta vaid ühelt monopoolselt pakkujalt reguleeritud hinnaga.

Tarbijatel on edaspidi võimalik elektri müüjat vabalt valida sõltumata sellest, millise võrguettevõtja kliendid nad on. Turu avanemine puudutab elektrienergia ostmist, võrguteenuse tasu jääb ka edaspidi Konkurentsiameti hinnaregulatsiooni alla. Elektrienergia hind moodustab keskmise kodutarbija elektriarvest ligikaudu 35 protsenti.

Olulisema punktina sätestab eelnõu üldteenuse mõiste –  kui elektritarbija ei ole turu avanemise tähtpäevaks 2013. aasta 1. jaanuariks endale uut elektrimüüjat valinud ja temaga elektri(ostu)lepingut sõlminud, hakkab ta automaatselt elektrit ostma üldteenuse korras ning elektrist ilma ei jää keegi.

Üldteenuse osutamise kohustuse paneb eelnõu võrguettevõtjale, kelle võrguga on kodutarbija ühendatud. Üldteenuse korras müüdava elektrienergia hind avaldatakse võrguettevõtja veebilehel ning üldteenuse tüüptingimused kooskõlastatakse Konkurentsiametiga.

Üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinna arvutab võrguettevõtja elektribörsi kalendrikuu kaalutud keskmise hinna alusel, millele võib lisada põhjendatud kulutuste maksumuse ning mõistliku ärikasumi, arvestades ettevõtte püsi- ja muutuvkulusid, majandusliku lisandväärtuse näitajat ning ettevõtte tulu omakapitalilt.

Seadusemuudatustega on kavas määrata ka Eesti Energia ja Eleringi aktsiate valitsejaks eri ministeeriumid, nõue rakendub 2013. aasta 3. märtsil. Euroopa Liidu direktiivi järgi tuleb põhivõrguettevõtja tegevus täielikult eraldada tootmisest ja müügist.

Eelnõu eesmärgiks on viia elektrituruseadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning osaliselt direktiiviga, mis käsitleb taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamist.