Sa oled siin

Einari Kisel asub tööle Maailma Energeetikanõukogus

04.01.2012

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) energeetika asekantsler Einari Kisel asub alates 2012. aasta veebruarist tööle Maailma Energeetikanõukogu (World Energy Council – WEC) volinikuna, paralleelselt jääb ta ka nõustama MKM-i.
Energeetika asekantsleri kohusetäitjana asub ametisse senine energeetika osakonna juhataja Ando Leppiman.
„Mul on suur au asuda tööle kõige laiaulatuslikumas energeetika organisatsioonis, kuhu on koondunud kõik maailma energeetika olulised liidrid,“ ütles Kisel.
Kisel on juhtinud ministeeriumis Eesti riiklikku energeetikapoliitikat 2002. aastast, alguses osakonna juhatajana ja hiljem asekantslerina. Enne seda töötas ta seitse aastat erinevatel ametikohtadel Eesti Energias. Alates 2003. aastast on Einari Kisel olnud WEC Eesti rahvuskomitee ase-esimees.
Einari Kiselil on Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadid soojusenergeetika ja ärijuhtimise erialadel, ta on ennast täiendanud Taanis, Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides.
Maailma energeetikanõukogu (WEC) on ülemaailmne sõltumatu organisatsioon, mis pakub energeetika liidritele võimalusi omavahelisteks aruteludeks maailma energeetika arengut mõjutavate protsesside üle. Maailma energeetikanõukogu, mis loodi 1923. aastal ja mille peakorter asub Londonis, on ÜRO poolt akrediteeritud assotsiatsioon, mis ühendab üle 3000 energeetikaga seotud organisatsiooni enam kui 90 riigis. WEC rahvuslikesse komiteedesse kuuluvad valitsuste, era- ja riigifirmade, teadusasutuste, mittetulundusühingute ja teiste huvigruppide esindajad. Maailma energeetikanõukogu eesmärgiks on toetada tõhusat energiavarustust ja –kasutust kõikides energeetika harudes, eelistamata ühtegi energiaallikat. WEC toetab globaalsete, regionaalsete ja rahvuslike energeetika strateegiate ja poliitikate arendamist uute tehnoloogiate, arenduste ja poliitikameetmete mõjuhinnangute abil, korraldades kõrgetasemelisi üritusi, avaldades tunnustatud uuringuid ning arendades liikmesriikide energeetika liidrite omavahelist koostööd.