Sa oled siin

Eesti toetab energiataristute rahastamist EL eelarvest

03.12.2010

Euroopa Liidu energeetikaministrid alustasid reedel Brüsselis uue energiastrateegia 2011-2020 väljatöötamise arutelu, kus keskse küsimusena arutatakse Euroopa Komisjoni poolt esitatud energiataristute rahastamise võimaluste loomist EL-i eelarvest.

Eesti nõustus, et uute taristute investeeringute teostamine peab peamiselt toimuma turupõhiselt. Samas teatud juhtudel, näiteks energiajulgeolekut tõstvate investeeringute puhul ja seda eelkõige EL-i perifeersete turgude ühendamisel ülejäänud siseturuga, võib osutuda vajalikuks teha neid investeeringuid avaliku rahastamise toel.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles energeetikaministrite nõukogu istungil, et energiasõltuvuse vähendamisel on taastuvenergia arendamise ja energiatõhususe tõstmise kõrval jätkuvalt oluline roll ka kohalikel energiaallikatel.

„Oleks kahetsusväärne, kui EL-i tegevuse tulemusena suureneks imporditavate energiaallikate osakaal kohalike tootmisvõimaluste arvelt. Seega tuleb säilitada ka kohalike fossiilsete või muude alternatiivsete energiaallikate tootmise ja kasutamise võimalused Euroopa Liidus,“ rääkis Parts.

Samuti peab Eesti oluliseks regionaalset energeetikaalast koostööd, mille hea näide on Läänemere energiaühenduste kava (BEMIP). Lisaks elektrisektorile on oluline jõuda konkreetsete tulemusteni ka Balti riikide gaasiturgude ühendamisel ning gaasi varustuskindluse parandamisel.

Eesti toetas ka Euroopa Komisjoni seisukohta, et ajalise piirangu seadmine projektide lõplikule loaandmise otsusele on põhjendatud, et vältida projektide tarbetut venimist. Samuti tuleb lihtsustada huviprojektide loaandmise protseduure. Lisaks nõustus Eesti, et tarbijate teadlikkust tuleks tõsta.