Sa oled siin

Eesti taastuvenergia eksport loob uusi töökohti

15.01.2016

Valitsuskabinet toetas eile õhtul taastuvenergia toetusskeemi muutva eelnõuga edasi liikumist, et tagada tarbijatele taskukohaseim viis taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks, anda ettevõtjatele kindlus investeeringute planeerimisel ja luua uusi töökohti.

Eilsel kabinetinõupidamisel otsustas valitsus, et Eesti peaks aktiivselt osalema Euroopa Liidu taastuvenergia ühisturul ja suunama Eesti taastuvenergia ülejäägi müüki teistele liikmesriikidele.

Eesti riik on võtnud Euroopa Liidu ees siduva kohustuse viia aastaks 2020 taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises 25 protsendini, samas 2014. aastal oli Eesti taastuvenergia osakaal lõpptarbimises juba 26,3%.  

„Eesti saab pakkuda juba olemasolevat taastuvenergia eesmärki ületavat kogust ning võimalust vastavate riikide vaheliste kokkulepete korral täiendava taastuvenergia müüki teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele. Arvestades Eesti taastuvenergia tootmise potentsiaali ulatub selle eksportturu maht Eestis üle viiekümne miljoni euro. Ning statistikakaubanduse võimaluse kasutamine loob metsanduses enam kui 2300 uut töökohta, paljud neis Virumaal. Eksport ning uued töökohad on kindlasti majandusele hea sõnum,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kristen Michal.  

Teiste riikide tarbeks toodetud taastuvenergia rahastatakse ostjate poolt. Toodetud energia jääb Eestisse, üle kantakse vaid toodetud statistilised kogused, mida ostu sooritanud riik saab kajastada oma eesmärgi täitmisel.

Nii näiteks saab taastuvenergiat toota statistikakaubanduseks Narva elektrijaamades põlevkivi asemel puiduhaket kasutades maksimaalse potentsiaaliga kuni 3 TWh aastas. Puiduhakke kasutamise suurendamine energiatootmiseks annab võimaluse Eesti metsade raiemahu suurendamiseks, mis viimase kümne aasta jooksul on püsinud oluliselt madalamal aastasest juurdekasvust. Lisaks tekib nõudlus väheväärtusliku puidu järele, mis seni on olnud vähene.  

Vastavalt metsanduse arengukavale loob raiemahu suurendamine 1 miljoni tihumeetri võrra enam kui 2300 uut töökohta ja toob 10 miljonit eurot maksutulu.  

„Statistikaühikute müük loob võimaluse täiendav taastuvenergia tootmise potentsiaal kasutusele võtta Eesti elektritarbijaid koormamata ja seeläbi elavdada Eesti majandust,“ ütles Michal. „Statistikakaubandusega teostatava statistika tootmiseks korraldatakse vähempakkumine ja statistika müügil luuakse mehhanism, et välistada negatiivsed mõjud puidu- ja kaugkütteturgudele. Kõikidele tehingutele eelnevalt hinnatakse selle mõju toormeturule valitsuskabinetis,“ lisas ta.

Valitsuse otsus võimaldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil liikuda edasi taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusskeemi muutva elektrituruseaduse eelnõu kooskõlastamisega.

Toetusskeemi muutmise eesmärk on tagada Eesti taastuvelektri tootmise eesmärkide täitmine järgides Euroopa Liidu keskkonnaabi suuniseid ja välistada võimalik tootjate üle kompenseerimine.

Toetusskeemile riigiabi loa taotlemisel võttis Eesti kohustuse täita puudujääv taastuvelektri kogus läbi konkurentsile avatud vähempakkumiste korraldamise. Eesti on seadnud eesmärgiks toota aastaks 2020 elektri kogutarbimisest 17,6 protsenti taastuvatest energiaallikatest, mida on umbes 500 GWh enam kui täna.

15/01/2016
 

Veel uudiseid samal teemal

Smart Connectivity visiooni tutvustamine tänasel Kolme mere tippkohtumisel. Foto: Three Seas/Arno Mikkor
19.10.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tutvustab visiooni Tallinnast Splitini targa ühenduvuse piirkonna loomiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel tutvustatakse täna kolme mere algatuse raames targa ühenduvuse visiooni, millega soovitakse anda rahvusvaheliselt suunda energia- ja transpordisektori digipöördeks ja ühendamiseks.

22.09.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Taastuvenergia toetusvajadus väheneb jõudsalt

Riigi vähempakkumisele 5 gigavatt-tunni (GWh) roheelektri ostmiseks aastas laekus kokku 25 pakkumist kogumahus 23,6 gigavatt-tundi ning hind kujunes oluliselt madalamaks kui eelmisel hankel.