Sa oled siin

Eesti-Śveitsi koostööprogrammist toetatakse viie omavalitsuse madalenergiahoone ehitust

27.12.2010

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas käskkirja, millega toetatakse viit kohaliku omavalitsuse projekti madalenergiamaja kriteeriumitele vastava avaliku hoone rajamiseks või renoveerimiseks.  

Taotluste hindamise tulemusena määratud pingereast toetatakse 5 projekti elluviimist. Neist kolm näevad ette uue hoone rajamist ning nendeks projektideks on: 

-       Kernu valla Laitse külla energiasäästliku lasteaiahoone ehitamine;

-       Väätsa valla energiatõhusa eakate kodu rajamine;

-       Lasva valla Lasva lasteaiahoone ehitamine.

Lisaks toetatakse kahe olemasoleva hoone rekonstrueerimist: 

-       Rakvere linna algkooli rekonstrueerimine madala energiatarbega lasteaiahooneks;

-       Haapsalu linna lasteaia „Vikerkaar“ renoveerimine energiasäästlikuks hooneks.

Valitud projekte toetatakse Eesti-Śveitsi koostööprogrammist kokku ca 80 miljoni krooniga.

9. aprillil välja kuulutatud kohalikele omavalitsustele suunatud taotlusvoorule esitas oma taotluse 40 omavalitsust. Laekunud taotlustest 30 nägi ette olemasoleva hoone rekonstrueerimist. Taotlusi, mille puhul nähti ette uue hoone ehitamist või juurdeehitust olemasolevale hoonele, oli kokku 10. Kõige arvukamalt taotlusi esitati lasteaia rajamiseks või rekonstrueerimiseks (16 taotlust), valla või asula keskusehoone rajamist või rekonstrueerimist kavandavaid eeltaotlusi laekus 9. Samuti sooviti ehitada või rekonstrueerida rahvamaju, raamatukogusid, sotsiaalmaju, hooldekodusid jne..

Maakonniti esitati enim taotlusi Järvamaalt (5 taotlust), 4 taotlust laekus Ida-Viru, Pärnu, Rapla, Saare ja Võru maakonnast. Taotlustes kavandatud projektide ehituseelarve oli kokku ligikaudu 750 miljonit krooni, taotlustes küsitud toetussumma oli 613 miljonit krooni.