Sa oled siin

Eesti soovib pakettreisi direktiivi üle võtta minimaalselt

31.05.2016

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis arvamuste esitamiseks turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse, mis on vajalik Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmiseks. Direktiivi rakendumine annab reisijatele parema kaitse ning väljatöötamiskavatsusega soovitakse tagasisidet, kuidas võtta direktiiv üle ettevõtjatele võimalikult vähekoormaval viisil.
 
„Hoolimata meie vastuseisust direktiivile, kuna pidasime seda liiga laiaulatuslikuks, võeti direktiiv sellisel kujul vastu EL riikide enamiku poolt. See tähendab, et Eestil on kohustus direktiiv meie õigusesse üle võtta. Ehkki üldjuhul ei nõua EL õiguse ülevõtmine väljatöötamiskavatsust, siis sel korral teeme seda, et leida ettevõtjatega koos neid minimaalselt koormav lahendus ülevõtmisel,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kristen Michal.
 
Uus direktiiv näeb sarnaselt täna kehtivaga ette, et reisikorraldaja on kohustatud tagama kõik müüdud pakettreisid ehk tagatud peavad olema kõik reisijate ees võetud kohustused. Tagatise eesmärk on kaitsta reisijat reisiettevõtja maksejõuetuse eest. Reisiettevõttel peab olema kindlustus või pangagarantii, et juhul kui tekivad makseraskused, siis reisijate ostetud reisid on tagatud. Täna antud nõue juba kehtib, kuid muudatusega osadel reisiettevõtetel tagatise vajadus suureneb.

Võrreldes tänasega on uues direktiivis laienenud pakettreisi mõiste. Kui seninini tähendas pakettreis peamiselt reisiettevõtte enda koostatud ja ühtse hinnaga pakutud reisi terviklahendust, siis edaspidi on tegemist pakettreisiga ka juhul, kui ühest kohast on ostetud vähemalt kaks reisiga seotud teenust. Kusjuures see kohaldub nt ka majutusettevõtetele, autorendiettevõtetele ja sõitjaveoettevõtetele, kes reisijale vähemalt kahest reisiteenusest koosnevat kombinatsiooni müüvad.
 
"See tähendab näiteks, et kui minna reisibüroosse ja paluda pakkumist üheaegselt nii lennupiletitele kui ka hotellile ja tasutakse teenuse eest koos, siis edaspidi käsitletakse ka seda pakettreisina ja reisikorraldaja võtab vastutuse kõigi lepingus sisalduvate teenuste osas. Või kui osta bussifirmalt lisaks transporditeenusele ka giidiga ekskursioon, rakendub uue direktiivi järgi kohustus vastutada mõlema müüdud teenuse eest," täpsustas Michal.
 
Kuigi direktiiv on enamike sätete osas liikmesriikidele kohustuslik, on mõned valikukohad tagatissüsteemi osas olemas ning nende osas oodataksegi ettevõtjate ettepanekuid. Huvirühmadelt oodatakse tagasisidet, kas neil on ettepanekuid individuaalse kindlustus- ja garantiisüsteemi parendamiseks või peetakse vajalikuks mõnd muud lahendust. Samuti oodatakse ettevõtjate arvamusi küsimuses, kas reisivahendajatelt võiks tagatiskohustuse ära võtta, kuna reis on reisikorraldaja poolt juba niigi tagatud.
 
Lisaks on liikmesriikidel võimalik valida, kas rakendada reisijate suhtes 14-päevast taganemisõigust, kui pakettreis on sõlmitud väljaspool tavapärast reisimüügikohta ning kas lisaks reisikorraldajale peaks lepingu eest vastutavaks osapooleks olema ka reisivahendaja. Ka nendes küsimustes oodatakse huvirühmade seisukohti.
 
Uue direktiivi nõudeid tuleb rakendama hakata 1. juulist 2018. Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise eelnõud peaksid valmima 2016. aasta lõpuks.

2014. aastal müüdi pakettreise kokku ligikaudu 131 mln € väärtuses, mis moodustas ca 31 protsenti kõigi müüdud reisiteenuste kogumahust.

/31.05.2016/

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Aron Urb/Toolbox Estonia
20.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Lihtsustuvad reisiettevõtjana tegutsemise nõuded

17. jaanuaril jõustusid turismiseaduse muudatused, millega muudeti seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvate reisiettevõtjate tegevusalade liigitust ja lihtsustati tagatise nõudeid ettevõtjatele, kes pakuvad üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid.

Viirelaid. Foto: Renee Altrov/Toolbox Estonia
04.11.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM lihtsustab majutusteenuse osutamise nõudeid

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis kooskõlastusringile turismiseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega lihtsustatakse majutusteenuse osutamise nõudeid ning muudetakse külastajate registreerimine majutusettevõtetes digitaalseks.