Sa oled siin

Eesti majandus on heas seisus

08.10.2018

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) analüüsi koontulemused näitavad majandusseisu ühtlaselt kõrget taset pea kõigi segmentides, kasvanud on usaldus valitsuse majanduspoliitika vastu ning eratarbijate kindlustunne.

Esimese poolaasta statistilised andmed näitavad, et Eesti majanduskasv on võrreldes eelmise aastaga (4,9%) küll aeglustunud, kuid püsib endiselt pikaajalisest potentsiaalist (3%) kõrgemal. Majanduskasvu toetavad nii sisenõudlus kui ka kaupade ja teenuste eksport.
Ekspertide paneeli septembrikuu hinnangutest nähtub, et kolmeks suuremaks majandusprobleemiks on oskustööjõu puudus, vähene innovatsioon ja ebapiisav konkurentsivõime. Üldolukorrast oluliselt madalamalt hindasid EKI eksperdid investeeringute olukorda - heaks pidas seda vaid 24% ekspertidest ja halvaks 18%, ülejäänute hinnangul oli seis rahuldav.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ütles, et kuigi ühest küljest tuuakse peamise probleemina välja oskustööjõu puudust, on näha ka seda, et tootmisettevõtete tootmisvõimsused on Euroopa Liidu keskmisest madalamad.

"Tootlikkuse kasvatamiseks on potentsiaali ja riik saab ettevõtetega partnerluses seda koos lahendada ning aidata ettevõtteid uute turgude otsimisel," lausus Tammist.

Minister märkis, et probleemi aitab adresseerida koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega oktoobri alguses avatud digidiagnostika meede tööstusettevõtetele, millega suurendatakse ettevõtete teadlikkust digitaliseerimise ja automatiseerimise osas. Meetmes on raha 4,2 miljonit eurot ning kasu saavad sellest 300 ettevõtet. Toetuse saanud ettevõtetele tehakse digidiagnostika, mis annab täpse ülevaate võimalustest digitaliseerida ja automatiseerida tootmisprotsesse ja tõsta seeläbi tootlikkust.

Lisaks digitaliseerimise auditi võimalusele, on KredEx laiendanud pakutava tööstuslaenu tingimusi, mille tulemusel on nüüd suuremal hulgal ettevõtetest võimalik tootmise laienemiseks kapitali kaasata.

Bürokraatiavabamaks ja mugavamaks muudab ettevõtluskeskkonda aga tõhustamiskava, millega vähendatakse ettevõtjate riigiga suhtlemiseks kuluvat aega ning aruandlust.

EKI ekspertide hinnangud pere majandusolukorrale pole viimase aastaga oluliselt muutunud. Suurem osa peredest hindas septembris, et nende majanduslik olukord on sama kui oli 12 kuud tagasi.

EKI prognoosib majanduskasvu aeglustumist ja töötuse kasvu järgnevatel aastatel. 2018. aastaks prognoosib EKI Eesti majandusel 3,6 protsendilist kasvu. Tööpuudus tõuseb 7 protsendini ja keskmine palk 1300 euroni.

Veel uudiseid samal teemal

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.

Minister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid.
10.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti on maailma e-kaubanduse indeksis 14. kohal

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tänas Eesti E-Kaubanduse Liidu 11. aastapäeval e-ettevõtjaid ning tunnustas liitu ja koostööpartnereid aktiivse e-kaubanduse edendamise eest.