Sa oled siin

Eesti eksport on riigi toel kasvanud

28.06.2018

Täna vaadati valitsuse istungil üle riikliku ettevõtluse kasvustrateegia tulemused ning kinnitati rakendusplaan järgnevaks kolmeks aastaks.

Ettevõtluse kasvustrateegia eesmärk on riiklike toetuste ja laenude toel tõsta Eesti ettevõtete eksporti. Riigi siht oli tõsta 2020. aastaks Eesti eksportivate ettevõtete arv 15 500 firmani. Eesti ettevõtluse kasvustrateegia tulemused aga näitavad, et eksportööride arv on kasvanud juba käesolevaks aastaks üle 16 000 ettevõtteni.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et eksport on Eesti majanduse mootor ning ilma selleta eestlaste elujärg ei parane. „Eesti ettevõtjad on järjest ambitsioonikamad uutele turgudele laienemisel ja soovime riigi poolt seda toetada. Lisaks olemasolevatele eksporti soodustavatele meetmetele pakub EAS alates eelmisest nädalast uut rahvusvahelistel erialamessidel osalemise toetust,“ märkis Palo.

Veel sel suvel käivituvad uus tootearenduse toetus ning tööstusettevõtete digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalusi hindav meede. „Kõik ettevõtluse ergutamiseks mõeldud toetused, laenud ja käendused on suunatud ühel või teisel viisil Eesti ettevõtete tootlikkuse ja ekspordi jõudsaks kasvatamiseks,“ rääkis Palo. „Kuigi me ei ole harjunud mõtlema Eestist kui tööstusriigist, moodustab Eesti ekspordist töötleva tööstuse toodang ligikaudu 70%. Sel põhjusel oleme loonud eraldi tööstusettevõtetele suunatud toetusi ja laene,“ lisas ta.

Juba algatatud tegevustest on EASi ettevõtja arenguprogramm täies hoos. Enam kui 150 ettevõtjat on saanud ekspertnõu oma ärimudelite hindamiseks ning pea 100 ettevõtet on saanud rahalist toetust. Teiste seas on programmist osa võtmas RESPO Haagised, Sangar ja Põhjala pruulikoda.

Riigi strateegias on olulisel kohal ka ettevõtlusteadlikkuse tõstmine koolituste ja infopäevade kaudu. EAS ja KredEx jätkavad finantstoe pakkumist alustavatele ettevõtjatele, seda nii laenukäenduste kui ka starditoetusena. Eraldi programmid on loodud ka iduettevõtjatele ning endiselt pakutakse võimalust esitada taotlusi innovatsiooni- ja arendusosakule.

Kasvustrateegia alamtegevuskavadena viiakse ellu ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud „Eesti äridiplomaatia strateegias“ ja „Välisspetsialistide kaasamise tegevuskavas 2017+“ kokkulepitud tegevusi.

Loe lähemalt ettevõtluse kasvustrateegiast: http://kasvustrateegia.mkm.ee/.

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Aron Urb/Toolbox Estonia
20.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Lihtsustuvad reisiettevõtjana tegutsemise nõuded

17. jaanuaril jõustusid turismiseaduse muudatused, millega muudeti seotud reisikorraldusteenuseid pakkuvate reisiettevõtjate tegevusalade liigitust ja lihtsustati tagatise nõudeid ettevõtjatele, kes pakuvad üksnes Eestis osutatavaid reisiteenuseid.

17.01.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tarbijate huvide kaitsmise võimalused e-ostlemisel laienesid

Täna jõustub Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses.