Sa oled siin

Eesti digitaalne kaksik on lähiaja reaalsus

15.05.2019
3D kaksiku uuringu tutvustus
3D kaksiku uuringu tutvustus

Täna tutvustati Tallinna Tehnikakõrgkoolis Eesti ehitatud keskkonna 3D kaksiku uuringu tulemusi ning arutleti selle üle, kuidas läbi ruumi andmete parema visualiseerimise kaudu muuta nii avaliku- kui ka erasektori teenuseid läbipaistvamaks ja tõhusamaks.

MKM-i ehitus- ja elamuosakonna digitaalehituse valdkonnajuhi Jaan Saare sõnul nähakse 3D kaksikus kõige suuremat kasu eelkõige ruumi muudatustega seotud tegevuste läbipaistvuse ja arusaadavuse tõstmisel. „2D joonise ja tekstilise kirjelduse põhjal on tihti raske ette kujutada, kuidas üks või teine ehitus tegelikult keskkonda muudab. Vaadates seda aga 3D pildil erinevatest vaatenurkadest, on võimalik aru saada, kuidas see olemasolevasse keskkonda sobitub,“ ütles Saar.

3D pilt luuakse andmete põhjal, mis pärinevad ametlikest registritest ja andmebaasidest. „Seega ei ole tegemist lihtsalt toreda pildiga, vaid usaldusväärse andmeallika ja tööriistaga, mis aitab meil ehitatud keskkonda paremini mõista ning arendada,“ lisas Saar.

2018. aasta novembris välja kuulutatud Eesti ehitatud keskkonna digitaalse kaksiku 3D visualiseerimise komponendi loomise uuringu lähteülesandeks oli analüüsida 3D mudeli loomisel ärilisi ning tehnilisi aspekte ning teha ettepanekud kõige otstarbekama lahenduse loomiseks. Uuringuga seoses loodi kontseptsiooni katseline tõestus 3D kaardi näol ehk Proof of Concept (http://3d-twin-poc.reach-u.com/).  „Meie soov oli, et me ei räägiks ainult teoreetilisest uuringust, vaid tahtsime ka testida idee reaalset toimimist ning  teha see kõigile arusaadavaks,“ lisas Saar.

3D kaksiku visualiseerimise komponent on üks osa kavandatavast e-ehituse platvormist, mille üheks eesmärgiks on luua terviklik andmemudel Eesti ehitatud keskkonnast ehk digitaalne kaksik.

Uuringu raames kaardistati kasutusjuhud, kus andmete 3D kujul esitamine loob lisaväärtust avalikule sektorile, erasektorile ja kodanikele. Analüüsiti ka eeldusi digitaalse kaksiku 3D komponendi kasutuselevõtuks Eestis ja võimalusi selle seostamiseks riigi teiste infosüsteemidega. Ühtlasi analüüsiti nii ärilisi (kasutusvaldkonnad, rakendusvõimalused), kui ka tehnilisi aspekte (s.h. lähteandmeid, mudeldamistarkvarasid, andmeformaate, andmebaasi haldamise metoodikat, LOD taset jm). Uuring annab ka ülevaate 3D kaksikute rakenduspraktikatest maailmas ning hindab nende sobivust ja rakendatavust Eesti kontekstis.

Uuring viidi läbi IKT arenguprogrammi 2018-2020 raames ning selle teostasid  AS Reach-U ning Civitta Eesti AS. Töö tulemus on sisendiks järgnevatele e-ehituse platvormi arendustele, mille käigus realiseeritakse 3D visualiseerimise komponent.

Veel uudiseid samal teemal

21.05.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik suurendab väikeelamute omanikele mõeldud rekonstrueerimistoetust

Valitsus kinnitas täna COVID-19 majandusmõjude leevendamiseks väljatöötatud elamumajanduse kriisiabipaketi viimase osa, milleks on väikeelamute rekonstrueerimise toetus. Määrusega said paika uued toetusmäärad ning tingimused.

14.05.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik eraldas korterelamute rekonstrueerimiseks täiendavalt 71 miljonit eurot

Valitsus kiitis täna heaks määruse, millega riik suunab ehitussektorisse eriolukorrast tulenevate tagajärgede leevendamiseks 71 miljonit eurot. Raha läheb korterelamute rekonstrueerimistoetuseks ning täna said paika selle toetuse taotlemise tingimused.