Sa oled siin

Eesti alustab liitumist Rahvusvahelise Energiaagentuuriga

21.04.2011

Valitsus kinnitas neljapäeval eelnõu, mis kiitis heaks läbirääkimiste alustamise Eesti liitumiseks Rahvusvahelise Energiaagentuuriga.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on liikmelisuse võtmeküsimus energiajulgeoleku tugevdamine. „Eesti geograafiline positsioon eeldab, et kasutame ära kõik võimalused julgeoleku tagamiseks,“ ütles ta.

Lisaks on Partsi sõnul oluline agentuuri kompetentsi kaasamine alternatiivenergia ning energiapoliitika statistilise analüüsi arendamises. „Eesti on võtnud endale ambitsioonikad eesmärgid suurendada taastuvenergia osakaalu ning liitumisel saame loota nendepoolsetele teadmistele,“ lausus ta.

Rahvusvaheline Energiaagentuur (International Energy Agency, IEA) on kütuseturgude analüüsi ja erakorralise kütusevaru valdkonna reguleerimise liider maailmas ning omab selles vallas aastakümnete pikkust kogemust. Agentuuri liikmete vahel toimib tugev solidaarsus- ja koordinatsioonimehhanism kütusepuuduse kriisiolukordades ning Eesti saab lisaks kiire juurdepääsu maailmatasemel parimale energiavaldkonna statistilisele informatsioonile ja analüüsile.

Liitumisläbirääkimiste osana koostab IEA ülevaated Eesti energiapoliitikast ja –sektorist ning kütuseturu eriolukordadeks valmisolekust.
Liikmesriikidel on kohustus osaleda IEA kulude katmisel läbi liikmemaksu tasumise. Eesti liikmemaksu suurus saab olema 0,1 protsenti IEA eelarvest, mis hinnanguliselt on ca 21 000 eurot aastas.

IEA leping ja liikmemaksu tasumine nõuavad eraldi heakskiitmist valitsuses ning muutuvad Eesti suhtes siduvaks peale ratifitseerimist riigikogus.

IEA on OECD asutatud autonoomne agentuur, millega ühinemine eeldab eraldi liitumistaotluse esitamist agentuurile. IEA liige saab olla ainult OECD liikmesriik. IEA-ga ühinemise perspektiivi on arvestatud ka 2009. aastal vastu võetud „Eesti energiamajanduse riiklikus arengukavas aastani 2020“, mis näeb ette ajakava IEA reeglite ülevõtmiseks, mis on ka ühinemise üks eeltingimus.