Sa oled siin

Bakuus toimus Eesti ja Aserbaidźaani valitsustevahelise komisjoni avaistung

28.06.2012

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts juhtis täna koos Aserbaidžaani kommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaministri Ali Abbasoviga Bakuus toimunud Eesti ja Aserbaidžaani valitsustevahelise komisjoni esimest istungit, kus arutati kahe riigi vahelisi majandussuhteid erinevates valdkondades. Toimus ka kahepoolne kohtumine ministrite vahel.

Eesti ja Aserbaidžaani vaheline kaubavahetus on seni olnud suurte kõikumistega ja väikesemahuline ning on baseerunud rohkem Eesti ekspordil. Senised kahepoolsed majandussuhted on olnud suhteliselt tagasihoidlikud ja ei kajasta kogu koostöö potentsiaali. Mõlemad riigid on huvitatud majanduskontaktide arendamisest ning riikidevahelise kaubavahetuse intensiivistamisest.

Majandussektoritest on mõlemapoolselt huvipakkuv koostöö infotehnoloogia, transpordi ja taastuvenergeetika vallas. Asereid huvitab samuti koostöö toiduainetööstuses, elektriliste seadmete tootmises, tekstiilitööstuses, puidu- ja mööblitööstuses, paberitootmises ja turismis. Nendes sektorites nähakse potentsiaali ka ühisfirmade loomisele.

Eesti pool on mõistagi huvitatud oma IT ja e-riigivalitsemise kogemuste rakendamisest Aserbaidžaanis. Eduloona selles valdkonnas võib mainida kahe Eesti firma Cybernetica ja Aktors IT poolt koostöös aseritega eelmisel aastal edukalt lõpetatud kohalikku X-tee projekti, mille edasiarendamine jätkub.

Juhan Parts kutsus Aserbaidžaani kasutama Eesti start-up firmade kogemust. Eesti pool näeb ka häid võimalusi Aserbaidžaani tudengite õppimiseks Eesti kõrgkoolides.

Eesti toetab igati Aserbaidžaani poliitilist assotsieerumist ja majanduslikku integratsiooni Euroopa Liiduga. 2009. a alustatud Idapartnerlus tõstis Aserbaidźaani koostöö Euroopa Liiduga uuele tasemele ja lõi soodsa raamistiku koostöö edendamiseks.