Sa oled siin

Avaandmed koondatakse portaali opendata.riik.ee

04.12.2014
Seni pilootprojekti staatuses olnud avaandmete katseportaal opendata.riik.ee avatakse uuest aastast reaalse keskkonnana ning tuleb kehtestada selged põhimõtted avalike andmete taaskasutuseks, otsustas valitsus täna kabineti nõupidamisel.

MKMi infotehnoloogia ja arhitektuuri talituse juhataja Uuno Vallneri sõnul toodavad, koguvad ja säilitavad avaliku sektori organisatsioonid suurt hulka andmeid, kuid tavapärasest praktikast, kus need on inimestele avatud lugemiseks veebisaitide kaudu, enam ei piisa. Teave peab olema esitatud ka hõlpsat taaskasutamist tagaval masinloetaval kujul.

"On öeldud, et avaandmed on uus nafta.  Oleks raske sellega mitte nõustuda - avaandmed on tooraineks era- ja vabasektori teenustele. Eestil on siin taas võimalus oma väiksust ja paindlikkust ära kasutada, meie e-riik saab avatud andmete kaudu olla palju läbipaistvam ja sujuvam, ettevõtetele tekivad uued võimalused rakenduste loomisel ning kodanikel on võimalik saada paremat teenust,“ ütles Vallner.

Vallneri sõnul võimaldab avaliku sektori andmete avamine erasektoril kombineerida neid teiste andmetega ja luua uusi lisaväärtusega äriteenuseid. Uuringud näitavad, et Euroopa Liidu 27 riigis on avaliku sektori teabe suurema avatuse ja hõlpsa juurdepääsu võimaldamise kaudu võimalik saavutada majanduslikku kasu ligikaudu 40 miljardit eurot aastas. Teabe taaskasutuse turg Euroopas kasvab aastas üle 7%.

Eesti avaliku sektori organisatsioonide kogutud avalikud andmed ja infosisu, nagu statistika, ruumi-, majandus- ja keskkonnaandmed, arhiivimaterjalid, raamatud, muuseumikogud jm koondatakse  kättesaadavaks portaali opendata.riik.ee kaudu. Infotehnoloogiline arendus valmib aasta lõpuks ning teabevaldajad saavad hakata sinna oma andmeid üles laadima alates järgmise aasta jaanuarist.

Avaandmeteks nimetatakse kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud andmeid, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud. Avaliku sektori kogutud andmete kättesaadavaks tegemist masinloetaval kujul alates 18. juulist 2015 nõuab ka Euroopa Liidu avaliku sektori teabe direktiiv.

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Andmekaitse Inspektsiooni ja Riigikantselei koostöös valminud „Eesti avaliku teabe masinloetava avalikustamise roheline raamat“ on avaandmete valdkonna poliitika esimene süstemaatiline käsitlus Eestis. Järgmiste sammudena koostatakse juhendid teabevaldajatele ja korraldatakse olemasolevate andmekogude masinloetavale kujule viimine ELi struktuurivahendite toel.

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
14.02.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti ja Soome äriregistrid vahetavad nüüdsest andmeid digitaalselt

Alates 14. veebruarist vahetavad Soome ja Eesti äriregistrid andmeid üle X-tee. See vähendab paberimajandust, muudab asjaajamise kiiremaks ja teenuse ettevõtjatele mugavamaks.

04.02.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM ja TalTech koolitavad 500 perearsti ja pereõde digivõimalusi paremini kasutama

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) sõlmisid hankelepingu, mille alusel pakutakse järgneva kolme aasta jooksul 500 perearstile ja pereõele arvutikasutuse ja digivõimaluste efektiivsema kasutamise koolitusi.