Sa oled siin

Ameerika kaubanduskoda sooviks lihtsamaid immigratsioonitoiminguid, rohkem spetsialiste Eestisse ja avatud suhtumist

15.10.2015
Ameerika Kaubanduskoda juhtis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimunud kohtumisel tähelepanu riigi välisspetsialistide värbamispoliitika kitsaskohtadele ning tegi ettepanekuid, milliste tegevuste kaudu Eestit Ameerika ja teiste välismaa ettevõtjate jaoks atraktiivsemaks muuta. 
 
American Chamber of Commerce Estonia (AmCham) tunnustas Eestit jõupingutuste eest, mida on tehtud välisspetsialistide palkamisel ettevõtjate abistamiseks ning märkis, et välismaalaste seadusest tulenevad muudatused on juba avaldanud positiivset mõju Eesti kasvamisel globaalseks tegijaks tuleviku tööstusaladel. Kiideti ka valitsuse käivitatud kohanemis- ja keelekoolitusi, mis muudavad teistest riikidest Eestisse tööle või õppima tulnud inimeste Eestisse sisse elamise sujuvamaks.
 
AmChami liikmed tõid välja, et välistalentide värbamise eelduseks on immigratsioonipoliitika tegevuste lihtsustamine. Näiteks valmistavad välismaalastele sageli muret elamisloaga kaasnevate dokumentide nõue ning protseduuride pikk aeg. Toodi välja, et mõistlik oleks elamisloa taotlemisel loobuda nii apostillitud haridust tõendavate dokumentide kui ka püsiva elukoha aadressi esitamise nõudest. Sellised dokumendid võiks esitada siis, kui elukoht juba olemas ning inimene on ennast sisse seadnud.
 
Investeeringute suurendamiseks vajab arendamist ka kaasaegne ja paindlik töökeskkond. Liikmete sõnul on Eesti tööõigus väga tööstusekeskne ning vähem on tähelepanu jagunud teenindussektorile, mis majandust järjest enam mõjutab. 
 
Hädavajalik oleks panustada ka kvaliteetsesse ja konkurentsivõimelisse ingliskeelsesse haridusse.
 
Viimasel ajal on välismaalasi muutnud üha murelikumaks ja ettevaatlikumaks avalikkuses kõlav üleüldine negatiivne suhtumine ning vaen teiste riikide kodanike suhtes. Paljudel Eestis töötavatel tippspetsialistidel ja ülikoolides õppivatel välismaalastel on tuua oma elust kurbi näiteid halvustava kohtlemise kohta Eestis ning see tõsiasi muudab järjest keerulisemaks uute spetsialistide Eestisse meelitamise.
 
AmChami sõnumina jäi kõlama, Eesti peab kindlasti jätkama nutikate töökohtade loomist ning välisspetsialistide värbamist Eestisse, kuid seda peavad toetama ka kaasaegne tööõigus, sujuvad immigratsioonitoimingud ja avatud suhtumine siia tulevatesse välismaalastesse. See aitab kaasa uute ettevõtete ja töökohtade loomisele, mis toetavad nii Eesti maksutulu kui üldise jõukuse kasvu.
 
/15.10.2015/

Veel uudiseid samal teemal

Töörühma viimane kohtumine toimus 11. detsembril.
12.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Töörühm tegi ettepanekud e-hääletamise süsteemi täiendamiseks ning edasiseks arendamiseks

Eelmise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri poolt selle aasta suvel ellu kutsutud e-valimiste töörühm edastas täna aruande 25 ettepanekuga e-valimiste süsteemi täiendamiseks, usaldusväärsuse tõstmiseks ja riskide haldamiseks.

25.11.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MKM uurib võimalusi ametite funktsioonide liitmiseks

Järgmise aasta märtsiks viib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös ministeeriumi haldusalas oleva nelja ametiga läbi analüüsi, et selgitada välja millist kasu tooks ametite funktsioonide ühendamine.