Sa oled siin

Algas ettevõtluse edendamise konkurss

08.02.2018
Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia

Algas ettevõtluse edendaja konkurss, millega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium otsib organisatsioone ja algatusi, mis on panustanud ettevõtluse arendamisse.

Ministeerium ootab võistlusele kandideerima valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile algatusi, mille puhul on tehtud koostööd avaliku sektoriga.

Välja selgitatakse kuni kaks võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile.

Projekte saab konkursile esitada kuues kategoorias:

  • Auhind ettevõtlusvaimu edendamise eest - tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust toetavat ettevõtluskultuuri ning -hoiakut eriti just noorte ja naiste hulgas.
  • Auhind ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimise eest - tunnustatakse algatusi piirkondlikul või kohalikul tasandil, mis parandavad ettevõtlusoskuseid ja juhtimisoskuseid.
  • Auhind ettevõtluskeskkonna parandamise eest- tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke  või kohalikke uuenduslikke projekte ärikeskkonna edendamiseks, mis toetavad ettevõtete käivitamist ja kasvu, lihtsustavad juriidilisi ja administratiivseid protseduure ja rakendavat põhimõtet „Mõtle esmalt väiksele“ eelkõige väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamiseks.
  • Auhind ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamise eest - tunnustatakse algatusi, mis julgustavad ettevõtlust riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, eriti väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, saama suuremat kasu nii Euroopa Liidu kui ka välisturgude poolt pakutavatest võimalustest.
  • Auhind roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamise eest - tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis toetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rohelistele turgudele ning aitavad neil täiustada oma ressursside kasutust, näiteks roheliste oskuste arendamise ja sobitamise ning rahastamise abil.
  • Auhind vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse eest - tunnustatakse ametivõimude või avalike/erapartnerluste, riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi, mis edendavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas sotsiaalset vastutustunnet. Selle kategooriaga tunnustatakse ka pingutusi, mida on tehtud ettevõtluse edendamiseks ebasoodsas olukorras ühiskonnarühmade (nt töötud, eriti pikaks ajaks tööturult kõrvale jäänud, seaduslikud ümberasujad, puuetega inimesed või etnilistesse vähemusgruppidesse kuuluvad isikud) seas.

Kuidas osaleda?
 

Osalemiseks tuleb täita vastav registreerimisvorm ja saata täidetud ning allkirjastatud vorm aadressile: kaupo.sempelson [at] mkm.ee.
Lisainfo: https://mkm.ee/et/tunnusta-ettevotluse-edendajat-2018

Projektide esitamise tähtaeg on 6. aprill 2018.

Lisainfo:

Kaupo Sempelson
625 6350
Kaupo.Sempelson [at] mkm.ee

Veel uudiseid samal teemal

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist
14.10.2018|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tammist: ääremaastumise vastu aitab ainult ettevõtlus!

Eesti ettevõtluste toetamise süsteemi killustumise vähendamiseks ja regionaalse majandusarengu toetamiseks tegeleb riik keskse ülevaate saamise nimel nii spetsialiseerumisvõimaluste kui toetuste jaotamise süsteemi ümberkorraldamisega, ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist
04.10.2018|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik peab ettevõtlust ja innovatsiooni toetama kliendikesksemalt

Valitsus kiitis heaks ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna tõhustamiskavas toodud ettepanekud, mis aitavad muuta riigi toetustegevusi efektiivsemaks ning pakkuda ettevõtjate vajadustele vastavaid avalikke teenuseid.