Sa oled siin

Ahti Kuningas osaleb transpordiministrite kohtumisel Rumeenias

27.03.2019

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas osaleb 26.–27. märtsil Rumeenias Euroopa Liidu transpordiministrite kohtumisel, kus arutatakse kliima pikaajalise strateegia, multimodaalse liikuvuse, liiklusohutuse ja üle-euroopalise transpordivõrgu väljavaadete teemadel.

Eelmine aasta oli kuulutatud Euroopa Liidus multimodaalsuse aastaks, mille eesmärk oli tõsta mitmekülgse transpordi¬süsteemi olulisust. Seda eesmärki toetas ka Eesti, kuna maanteetranspordile alternatiivsete lahenduste leidmine on võimalus suurendada transpordisektori tõhusust ning vähendada sektorist tulenevat keskkonnamõju.

Seni nähakse multimodaalsuse arendamisel takistuseks eelkõige erinevate transpordiliikide vahelisi administratiivseid tõkkeid mittedigitaalse dokumendihalduse näol. „Pöörates suuremat tähelepanu digitaliseerimisele, saame vähendada veoliikide vahelist bürokraatiat ja suurendada mitmeliigiliste vedude majanduslikku kasu,“ ütles transpordi asekantsler Ahti Kuningas.

Ühtlasi peaks Kuninga arvates üleminek keskkonna- ja kliimasõbralikule transpordile hõlmama endas mitmekülgset lähenemist, kus tuleb pöörata suuremat tähelepanu peale keskkonnasäästlike transpordiviiside ka liikuvusele. Eesti kliimapoliitika põhialustes on eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet 80% võrra aastaks 2050. „Alustame sel aastal koostöös huvigruppide ja rahvaga Eesti transpordi arengukava loomist järgnevaks kümneks aastaks, kus võtame sama eesmärki arvesse,“ lisas Kuningas.

Euroopa Komisjon viib 2021. aasta lõpuks läbi üle-euroopalise transpordivõrgu (TEN-T) arendamise vahehindamise. Eesti prioriteedid TEN-T programmis on eelkõige puuduvate ühenduste ehitamine, kõigi transpordiliikide koostalitlusvõime suurendamine ning säästva ja tõhusa transpordisüsteemi toimimise tagamine pikas perspektiivis. Võimalikud lisandused võrgustikku peaksid omama selget piiriülest EL lisandväärtust või strateegilist tähtsust regioonis.

Veel uudiseid samal teemal

EL Transpordi nõukogu istung Brüsselis. Vasakult: Marten Kokk, Eesti saadik EL juures, Henrik Hololei, EL Transpordi direktoraadi peadirektor, Taavi Aas, majandus- ja taristuminister ja Adina Vălean, EL Komisjoni uus transpordivolinik.
03.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti on isejuhtivate autode arengus Euroopale eeskujuks

Euroopa Liidu transpordiministrid arutasid esmaspäeval Brüsselis digitaalse transpordi arengut, majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on Eesti Euroopa Liidus edumeelsemaid riike isejuhtivate autode arengus.

30.11.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Minister Aas ning Saaremaa ja Hiiumaa esindajad leppisid kokku uue laeva ostmises

Eile kohtus majandus- ja taristuminister Taavi Aas Saaremaa ja Hiiumaa vallajuhtidega, et otsustada, kas soetada uhiuus või kasutatud laev.