Sa oled siin

Ahti Kuningas osaleb transpordiministrite kohtumisel Rumeenias

27.03.2019

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas osaleb 26.–27. märtsil Rumeenias Euroopa Liidu transpordiministrite kohtumisel, kus arutatakse kliima pikaajalise strateegia, multimodaalse liikuvuse, liiklusohutuse ja üle-euroopalise transpordivõrgu väljavaadete teemadel.

Eelmine aasta oli kuulutatud Euroopa Liidus multimodaalsuse aastaks, mille eesmärk oli tõsta mitmekülgse transpordi¬süsteemi olulisust. Seda eesmärki toetas ka Eesti, kuna maanteetranspordile alternatiivsete lahenduste leidmine on võimalus suurendada transpordisektori tõhusust ning vähendada sektorist tulenevat keskkonnamõju.

Seni nähakse multimodaalsuse arendamisel takistuseks eelkõige erinevate transpordiliikide vahelisi administratiivseid tõkkeid mittedigitaalse dokumendihalduse näol. „Pöörates suuremat tähelepanu digitaliseerimisele, saame vähendada veoliikide vahelist bürokraatiat ja suurendada mitmeliigiliste vedude majanduslikku kasu,“ ütles transpordi asekantsler Ahti Kuningas.

Ühtlasi peaks Kuninga arvates üleminek keskkonna- ja kliimasõbralikule transpordile hõlmama endas mitmekülgset lähenemist, kus tuleb pöörata suuremat tähelepanu peale keskkonnasäästlike transpordiviiside ka liikuvusele. Eesti kliimapoliitika põhialustes on eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet 80% võrra aastaks 2050. „Alustame sel aastal koostöös huvigruppide ja rahvaga Eesti transpordi arengukava loomist järgnevaks kümneks aastaks, kus võtame sama eesmärki arvesse,“ lisas Kuningas.

Euroopa Komisjon viib 2021. aasta lõpuks läbi üle-euroopalise transpordivõrgu (TEN-T) arendamise vahehindamise. Eesti prioriteedid TEN-T programmis on eelkõige puuduvate ühenduste ehitamine, kõigi transpordiliikide koostalitlusvõime suurendamine ning säästva ja tõhusa transpordisüsteemi toimimise tagamine pikas perspektiivis. Võimalikud lisandused võrgustikku peaksid omama selget piiriülest EL lisandväärtust või strateegilist tähtsust regioonis.

Veel uudiseid samal teemal

21.03.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Autokaubaveo komisjon tegi otsuseid raskete autoveoalaste õigusrikkumistega vedajatele

19. aprillil toimunud autokaubaveo komisjon võttis kokku möödunud aasta olukorra ning tegi ettepanekud haldusmeetmete rakendamiseks 23 vedajale, kelle autovedude kontrollimisel on tuvastatud raskeid õigusrikkumisi või teekasutustasu nõuete rikkumisi.

Raudtee Ülemistel. Foto: Taaniel Malleus/Toolbox Estonia
21.02.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kava näeb ette raudtee taristu investeeringuid mahus 431 miljonit eurot

Valitsus kinnitas täna raudteetaristu rahastuse tegevuskava aastateks 2019–2024, mis näeb ette investeeringuid olemasolevasse raudteevõrgustikku 431 miljonit eurot.