Sa oled siin

Aastast 2020 saab ehitada vaid A-energiaklassiga hooneid

18.01.2018

Euroopa Komisjoni avaldas hoonete energiatõhususe direktiivis sätestatud liginullenergiahoone nõude kohta tõlgenduse, mille kohaselt peavad nõuded Komisjoni hinnangul kohalduma valmivatele hoonetele. Tulenevalt Euroopa Komisjoni antud tõlgendusest toob Eesti liginullenergiahoonete ehk A-energiaklassi nõude rakendamise aasta varasemaks, kuid nõue kohaldub ehitusloa andmisel. Alates 2020. aastast peavad kõik püstitatavad hooned vastama A-energiaklassile. 

Liginullenergiahoone nõue kohaldub alates 2020. aastast antavatele ehituslubadele, puudutades hooneid, mille ehitus algab pärast 2020. aastat.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna nõunik Margus Tali selgitas, et A-energiaklassi nõue esitatakse hoonele juba ehitusloa andmise faasis, kuna nii on hoitakse ära rangete energiatõhususe nõuete esitamist hoonetele, mille planeerimisel ja püstitamisel ei ole sellise vajadusega arvestatud.

Ta lisas, et liginullenergiahoone ehk A-energiaklassi nõudele üle minemine toimub järkjärgult.

„Nii olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel kui uute püstitamisel muutuvad 2018. aasta lõpus energiatõhususe miinimumnõuded ühe energiaklassi võrra rangemaks. Seejärel kerkivad uute hoonete püstitamisel kohalduvad energiatõhususe nõuded veel ühe klassi võrra, vastates aastast 2020 liginullenergiahoone tasemele. See loob ehitussektorile paremad võimalused muudatustega kohanemiseks.“

Liikmesriigid peavad sätestama energiatõhususe miinimumnõuded, mis on tehniliselt mõistlikud ja tagavad parima alginvesteeringu ning energiakasutuse püsikulude summa. Tallinna Tehnikaülikooli läbi viidud uuringu kohaselt on kuluoptimaalne tase uute hoonete ehitamisel juba praeguseks hetkeks kerkinud A-energiaklassi tasemele.

Võttes arvesse tehnoloogist arengut ning uudseid energiasäästu võimalusi, vaadatakse energiatõhususe miinimumnõuded üle iga viie aasta järel ning vajadusel sätestatakse uued kuluoptimaalsed energiatõhususe miinimumtasemed.

Tallinna Tehnikaülikooli analüüsi saab lugeda siit.

Veel uudiseid samal teemal

27.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitisregister saab uue välimuse ja sisu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötab riiklikule ehitisregistrile välja kaasaegsema ning mugavama kasutajaliidese. Täna muutub registri välimus, mis on esimene nähtav muudatus kogu süsteemi uueks ehitamisel.

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
11.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik asus välja töötama ehitussektori tulevikuplaani

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hakkas koostama ehituse pika vaate analüüsi, mille põhjal hiljem paika panna ehitusvaldkonna pikemad eesmärgid. Sellega tahetakse määratleda tingimused Eesti ehitatud keskkonna ja ehitussektoriga seotud ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvuks.