Sa oled siin

Aas saatis kooskõlastusele riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030

18.10.2019
Enefit Green Paldiski tuulepark. Foto: Eesti Energia/Toolbox Estonia
Enefit Green Paldiski tuulepark. Foto: Eesti Energia/Toolbox Estonia

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis ministeeriumidevahelisele kooskõlastusele Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 (REKK 2030). REKK2030 eesmärk on anda Eesti inimestele, ettevõtetele ja Euroopa Liidu liikmesriikidele infot sellest, milliste meetmetega kavatseb Eesti saavutada oma energia- ja kliima-alased eesmärgid.

Järgnevatel aastakümnetel on ees palju tööd liikumaks kliimaneutraalse majanduse poole ning sealjuures on tähtis omavaheline koostöö nii tööstus-, transpordi - kui energeetikasektoris. Minister Taavi Aas rõhutas, et REKK2030 on vajalik selleks, et avalikkus ja ettevõtjad saaksid oma tegevusi planeerida ja valmistada ette vajalikke investeeringuid, et kliimaeesmärke saavutada. „Tegemist on väga oluliste ja suurt rahalist mõju omavate otsustega, mida kindlasti ei saa teha kiirustades,“ ütles minister. „Puhtama energiatootmise poole on mõistlik liikuda samm-haaval, kahjustamata Eesti energiajulgeolekut ja töökohti Ida-Virumaal,“ lisas Aas.

Pärast ministeeriumite kooskõlastuste saamist saadetakse REKK2030 tutvumiseks ja heakskiitmiseks Vabariigi Valitsusele, kes edastab REKK2030 hiljemalt käesoleva aasta lõpuks Euroopa Komisjonile.

Riiklik energia- ja kliimakava on Euroopa Komisjonile iga kümne aasta järel esitatav teatis Euroopa Liidu liikmesriigi energia- ja kliimaeesmärkide ning nende täitmise meetmete kohta. Teatise esitamise aluseks on Euroopa Liidu energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määrus (EL) 2018/1999. REKK 2030 on koostatud kehtivate arengudokumentide alusel ja koondab kokku meetmed ja tegevused kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, energiatõhususe parandamiseks ning taastuvenergia suuremaks kasutuselevõtuks.

REKK 2030 on koostatud erinevate ministeeriumite (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Rahandusministeeriumi) ühistööna.

REKK 2030 peamised eesmärgid:

  •  Jagatud kohustuse määrusega kaetud sektorites (transport, väikeenergeetika, põllumajandus, jäätmemajandus, metsamajanduse, tööstus) vähendada aastaks 2030 võrreldes 2005. aastaga kasvuhoonegaaside heidet 13%
  • Taastuvenergia osakaal summaarsest lõpptarbimisest peab aastal 2030 olema vähemalt 42%
  • Energia lõpptarbimine peab aastani 2030 püsima tasemel 32-33 TWh/
  • Energiajulgeoleku tagamine hoides imporditud energiast sõltuvuse määra võimalikult madalal
  • Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni kasutamine meetmetes majanduse konkurentsivõime hoidmiseks

Veel uudiseid samal teemal

22.09.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Taastuvenergia toetusvajadus väheneb jõudsalt

Riigi vähempakkumisele 5 gigavatt-tunni (GWh) roheelektri ostmiseks aastas laekus kokku 25 pakkumist kogumahus 23,6 gigavatt-tundi ning hind kujunes oluliselt madalamaks kui eelmisel hankel.

Eesti majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja Läti majandusminister Jānis Vitenbergs allkirjastasid koostööleppe digitaalselt.
18.09.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti ja Läti sõlmisid ühise meretuulepargi eelarendamise leppe

Eesti majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja Läti majandusminister Jānis Vitenbergs allkirjastasid sel nädalal vastastikuse mõistmise memorandumi, mille eesmärgiks on riikide koostöös meretuulepargi eelarendamine.