Sa oled siin

Aas: energeetikasektor tuleb ümber kujundada vastutustundlikult

27.02.2020

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles neljapäeval Euroopa Liidu konkurentsi eest vastutavate ministrite kohtumisel, et energeetikasektor peab muutuma, aga kannatada ei tohi inimeste töökohad ja energia varustuskindlus.

„Puhtama maailma saavutamiseks ei ole lihtsaid ja odavaid lahendusi. Uuring näitas, et Eesti peab investeerima kliimaneutraalsuse saavutamiseks 17 miljardit eurot. See on väga suur summa ning ainuüksi riigieelarvest ja erasektori panusest ei piisa. Seega on vaja lisaraha, mis ühe võimalusena võiks tulla eelarvereeglite muutmisest. Eesti ja teised vastutustundlikud Euroopa Liidu liikmed saaks võtta laenu, et investeerida puhtamasse tulevikku,“ ütles Aas.

Ministri sõnul vajab eristaatust ka Eesti põlevkivisektor. „Ühelt poolt on põlevkivi taganud meile energiasõltumatuse, teisalt on põlevkivil põhinev elektri tootmine muutumas vähem konkurentsivõimelisemaks. ELi poolt väljapakutud õiglase ülemineku fond on küll hea lähtepunkt, aga põlevkivi turustamispõhimõtet ei ole õiglaselt käsitletud. Kuid loodetavasti see probleem laheneb,“ lausus Aas.

Lisaks energeetikale tõi Aas välja probleemid ELi siseses transpordis. „Transpordiministrina olen näinud, et ühelt poolt keskendudes roheleppe elluviimisele teeme samal ajal otsuseid, mis lähevad risti vastupidises suunas. Maanteepaketiga seatav tühisõitude kohustus ELi äärealade veoettevõtjatele on selgelt vastuolus meie kliimaambitsioonidega,“ ütles minister.

Aas tõi välja, et rohejooksus peab Euroopa Liit säilitama globaalse konkurentsivõime ja säilitada tuleb tasuta heitmeühikute süsteem. „Peame kliimamuutustega lahendamiseks täielikult ära kasutama andmeid, digitaliseerimist ja uusi tehnoloogiaid. See on uus võimalus. Häid näiteid on ka Eestis, kus ettevõtted on uue niši leidnud. Näiteks Reverse Solutions tegeleb tekstiilijäätmetega ja Starship Technologies tarnerobotid pakuvad viimase miili transporditeenuseid. Peame neid algatusi julgustama, mitte takistama ülemääraste nõuetega,“ rääkis Aas.

Lisaks roheleppele arutavad ministrid neljapäeval Brüsselis ka tehisintellekti, ühtse turu, ELi õigusloome jt teemadel.

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus katab tarbijatele taastuvelektri toomismahu kasvust tuleneva tariifitõusu

Valitsus otsustas täna erakorralise sissemaksega katta taastuvenergia tariifi suurenemise kulud vabariigi valitsuse reservist mahus 4 miljonit eurot, kuna taastuvenergia tootjate kiire lisandumine ja head tuuleolud suurendasid sel aastal taastuvelektri toodangut ning seeläbi elektritootjatele makstavat toetust.

08.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti teeb ettevalmistusi vesinikuenergia kasutuselevõtuks

Eesti tunnustab täna ilmunud Euroopa Liidu energiasüsteemi integreerimise ja vesiniku strateegiat, mis annavad tõuke üleminekule puhtale energiale ja kliimaneutraalsele majandusele.