Sa oled siin

Aas: Eesti pingutab kliimaeesmärkide nimel

04.10.2019
Foto: Toolbox Estonia

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles reedel Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) Eestile koostatud energeetikaülevaate konverentsil, et Eesti ambitsioonid kliimaeesmärkide saavutamisel on märkimisväärsed.

„Oleme hoidnud selget joont süsinikuheite vähendamiseks, mille tõestuseks on 2020. aasta Euroopa Liidu eesmärkide varajane saavutamine ja ületamine,“ ütles minister. „Oleme ka 2030. aasta eesmärkides üks ambitsioonikamaid riike, tahame vähendada süsiniku heitmeid 70 protsenti 1990. aastaga võrreldes.“

Aas rõhutas, et Eestil pole mingit põhjust oma ambitsiooni häbeneda, samasuguse eesmärgi on endale seadnud ka üheks rohelisemaks riigiks peetav Taani. „Oleme tõsiselt panustanud taastuvenergia arendamisse ja oleme oma taastuvenergia eesmärgi ja selle osakaalu suurendamisega Euroopas nelja kõige ambitsioonikama riigi hulgas,“ lausus ta.

Ministri sõnul sai ta IEA peadirektori Dr Fatih Birolilt kinnituse, et Eesti liigub energeetikas õiges suunas. „Üks pool on see, et Eesti panustab järjest enam taastuvenergeetikasse, aga teine, mitte vähem oluline tegevus, on liikuda põlevkivielektrilt edasi kõrgema lisandväärtusega põlevkiviõli tootmise poole,“ lasus Aas. „Naftatoodete kasutamine maailmas püsib ja isegi kasvab veel ligikaudu paarkümmend aastat ja rafineeritud põlevkiviõlil on koht turul olemas.“

Aas rääkis, et Eesti on üks väheseid riike, kes kliimaneutraalsuse suunas liikumiseks on eeltööna juba läbi viinud analüüsi, mille põhjal sai valitsus teha kaalutletud otsuse. „Valitsuse püüe on tagada, et üleminek keskkonnasõbralikule energiamajandusele toimuks järk-järgult, pöörates tähelepanu muutustega kaasnevate negatiivsete sotsiaalsete mõjude leevendamisele,“ lisas Aas.

IEA (International Energy Agency) on OECD asutatud iseseisev agentuur, mis on kütuseturgude analüüsi ja erakorralise kütusevaru valdkonna reguleerimise eestvedaja maailmas. IEA liige saab olla ainult OECD liikmesriik. Agentuuri liikmete vahel toimib tugev solidaarsus- ja koordinatsioonimehhanism naftakütuste varustuse kriisiolukordades. IEA pakub analüütilist teadmist, ligipääsu statistikakogumikele ning rahvusvahelist võrdlusandmebaasi lisaks vedelkütusele ka muudes energeetika valdkondades, eelkõige gaasisektoris, aga järjest enam ka kliimapoliitikas, taastuvenergeetikas, energiatehnoloogiate vallas ning elektrimajanduses.

IEA teade: https://www.iea.org/newsroom/news/2019/october/new-iea-policy-review-offers-recommendations-for-estonias-energy-transition.html

Veel uudiseid samal teemal

Enefit Green Paldiski tuulepark. Foto: Eesti Energia/Toolbox Estonia
18.10.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aas saatis kooskõlastusele riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis ministeeriumidevahelisele kooskõlastusele Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 (REKK 2030). REKK2030 eesmärk on anda Eesti inimestele, ettevõtetele ja Euroopa Liidu liikmesriikidele infot sellest, milliste meetmetega kavatseb Eesti saavutada oma energia- ja kliima-alased eesmärgid.

Maapõuenädal 2019. Maavara - varandus maa all.
09.05.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Maapõuenädal toob loodusvarad inimestele lähemale

Alates 9. maist toimub Eestis esmakordselt maapõuenädal, kuhu on oodatud nii geoloogiahuvilised kui ka maapõuest kaugemad inimesed, et saada aimu meil peituvatest maavarade rikkusest ning nende kasutamise võimalustest.