Rohelised investeerimisskeemid

Roheline investeerimisskeem tähendab, et Kyoto protokolli artikli 17 alusel lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadav tulu suunatakse keskkonnasäästlikesse projektidesse või programmidesse.
 

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium koordineerib lubatud heitkoguse ühikutega kauplemist. Eestis juhib ja vastutab CO2 kvoodimüügi lepingute rakendamise eest Keskkonnaministeerium.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister on viie CO2 kvoodimüügi lepingu vahendite kasutaja ja rakendab kaheksat roheskeemi:

 • Korterelamute renoveerimise toetusskeem;
  Väikeelamute renoveerimistoetus
  CO2 ühikute müügileping Luksemburgi Suurhertsogiriigiga
  Skeemide elluviija on SA KredEx.
  Vaata lisa siit »
 • Tuuleelektri investeeringu toetus
  CO2 ühikute I müügileping Hispaania Kuningriigiga
  Skeemi elluviija on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
  Vaata lisa siit »

 • Ühistranspordi kasutamise edendamine; 
  Alternatiivkütuste kasutamise edendamine linnade ühistranspordis
  CO2 ühikute I müügileping Hispaania Kuningriigiga
  Skeemi elluviija on Maanteeamet.
  Vaata lisa siit »
 • Elektrilise ühistranspordi arendamine Tallinnas

  CO2 ühikute II müügileping Hispaania Kuningriigiga
  Skeemi elluviija on Tallinna Linnatranspordi AS.
  Vaata lisa siit »

 • Elektromobiilsuse programm (ELMO)
  CO2 ühikute müügileping Mitsubishi Corporationiga
  Skeemi elluviija on SA KredEx.
  Vaata lisa siit »

 • Linnade välisvalgustuse rekonstrueerimise programm
  CO2 ühikute müügileping Austria Vabariigiga
  Skeemi elluviija on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
  Vaata lisa siit »

 

Viimati uuendatud: 17. August 2015