Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismid

 

Lisaks Euroopa Liidule eraldab Eestile abi ka Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanism. Selle eesmärk on aidata kaasa sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste vähendamisele laienenud Euroopa Majanduspiirkonnas ja tugevdada riikidevahelist koostööd.

Euroopa Majanduspiirkonna laienemiskokkuleppe kohaselt toetavad kolm Euroopa Liitu mittekuuluvat riiki Norra, Island ja Liechtenstein (doonorid) Norra finantsmehhanismi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu 15 Euroopa Liidu liikmesriiki.

Finantsmehhanismide rakendusperiood Eestis on 2014–2021. Eestile eraldatakse selleks perioodiks kuues programmi valdkonnas 68 miljonit eurot, millest 35,7 miljonit eurot on Norra finantsmehhanismi toetus.
Norra finantsmehhanismi rakendamist ministeeriumi haldusalas koordineerib välisvahendite osakond.

 

Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“
 

Ministeerium on programmi “Green ICT” keskne koordineerija.
 

Programmi viib ellu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, doonor-partner on Innovation Norway. 

  • Programmi eesmärk on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut ning suurendada Eesti ja Norra innovatsioonialast koostööd ja ettevõtete lisandväärtust.
  • Projekti sihtgrupiks on Eesti äriühingud, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25% kapitalist või hääleõigusest. Projekti partnerina võib kaasata juriidilisi isikuid Eestist ja Norrast (sh ettevõtjad, mittetulundusühingud, assotsiatsioonid, ülikoolid, klastrid jms).
  • Kahepoolsete suhete edendamiseks Norra ja Eesti ettevõtjate vahel korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Innovation Norway õppereise ja kontaktseminare.
  • Kogu programmi eelarve on 27 058 824 eurot, millest 1 200 000 euro ulatuses rahastatakse väikeprojekte ning 18 500 000 euro ulatuses rahastatakse põhiprojekte uuenduslike kõrge lisandväärtusega toodete, teenuste ja protsesside arendamiseks tööstuses ja IKT ning tervisetehnoloogiate (personaalmeditsiini) valdkonnas.

 

Viimati uuendatud: 11. Juuni 2019